Oslo folkeregister, Registerkort

SAO/A-11715

F: UTFLYTTEDE OG UTVANDREDE

Fa: Utflyttede

Fac: Utflyttede III Oslo

L0110: Menn

Oslo folkeregister, Registerkort, Utflyttede III Oslo, nr. 110: 1931-1937, menn, A

Geografi

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo

Merknadar

Menn: A. Kortene er fonetisk-alfabetisk sortert.

Skanna:
Merknadar:
Ansvarleg aktør
Skanna versjon