Mange skilt i ulike himmelretninger
Foto tatt i forbindelse med reportasje om flyvende hurtigrute Oslo - Kirkenes. NÅ nr. 21, 1955. Opphavsperson: Norstrøm, Finn. Nøyaktig datering: 30.04.1955 Institusjon: Riksarkivet Arkivnavn: Billedbladet NÅ

Rettleiingar

Her får du rettleiing i bruk av skanna arkiver og søkbart materiale. I rettleiinga til Finn kjelde lærer du å søke etter arkivmateriale. Du får vite korleis du opprettar brukarkonto og deltek i debattfora.

Søkbart materiale 
Ein del av materialet som ligg i arkiva er omforma til søkbare data i Digitalarkivet, hovudsakleg folketeljingar og kyrkjebøker. Du kan t.d. søkje etter personar som levde i Noreg 1801-1910.
Finn kilde 
Finn kilde er inngangsporten til det meste av materialet som fins i Digitalarkivet. Lær mer om hvordan du bruker Finn kilde til å søke etter digitalisert arkivmateriale.
Skanna arkiver 
Det er meir enn 30 millioner skanna sider tilgjengeleg, mellom anna kyrkjebøker, tinglysingar og skifteprotokollar. Korleis finn ein fram i dei arkiva som er skanna?
Brukarkonto, innlogging og debattfora 
Lær meir om korleis du opprettar brukarkonto og loggar inn i Digitalarkivet, og korleis du går fram for å delta i debattane.