Sjølvbetent publisering

Frå 17. september 2019 tilbyr Arkivverket sjølvbetent publisering i Digitalarkivet. Tilbodet er retta mot arkiv, museum, bibliotek og andre verksemder som oppbevarer arkivmateriale, og som treng ei publiseringsplattform for sitt digitaliserte arkivmateriale.

Overordna informasjon 
Her finn du overordna informasjon om Digitalarkivet som nasjonal publiseringsplattform og sjølvbetent publisering.
Ofte stilte spørsmål 
Her finner du svar på ofte stilte spørsmål om Digitalarkivet som nasjonal publiseringsplattform.
Ta i bruk Digitalarkivet som publiseringsplattform 
Alle virksomheter som oppbevarer arkivmateriale, kan ta i bruk i Digitalarkivet som publiseringsplattform. Her forklarer vi hvordan din virksomhet kan bli med.
Tjenesteavtale med databehandleravtale 
Virksomheter som skal publisere i Digitalarkivet, må inngå en tjenesteavtale og databehandleravtale med Arkivverket.
Tjenestekatalog 
Tjenestekatalogen er et tillegg til tjenesteavtalen. Tjenestekatalogen oppdateres kontinuerlig, etter hvert som ny funksjonalitet blir tilgjengelig.
Veiledning: Arkivdigitalisering 
Arkivdigitalisering brukes til å registrere arkivenheter som skal digitaliseres, eller som er digitalisert, og til å laste opp filene til Digitalarkivet.
Veiledning: Metadataredigering 
Metadataredigering er et verktøy for å registrere og redigere metadata om de digitaliserte arkivenhetene. Metadataene brukes i Digitalarkivets søk og visninger.
Veiledning: Tilgangsstyring, publisering og avpublisering 
Tilgangsstyring, publisering og avpublisering er funksjonalitet som ligger i Metadataredigering, men er her skilt ut i en egen veiledning, fordi funksjonaliteten er forbeholdt rollen koordinator.
Veiledning: Indeksering i Tabellvisning 
Med Tabellvisning er det mulig å legge inn spesifikke metadata for hver enkelt fil. Dette kalles indeksering og skaper en klikkbar innholdsfortegnelse for den digitaliserte arkivenheten.
Veiledning: Profilering på aktørsiden 
På aktørsiden kan virksomhetene legge inn logo, lenke til nettside og annen informasjon.
Veiledning: Profilering av publisert arkivmateriale 
Her finner du råd og tips knyttet til profilering av publisert arkivmateriale