Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Vi regner med at hele tellingen vil være søkbar i løpet av høsten 2021. Les mer

Søk med spesielle søketegn

Her lærer du å avgrense eller utvide søket med spesielle søketegn. I tillegg får du tips til hvordan du kan få treff på ulike stavemåter av samme person- eller stedsnavn ved hjelp av trunkerings- og andre søketegn.

* (asterisk)

Asterisk er et trunkeringstegn. Det kan benyttes bak, foran, inni, eller foran og bak samtidig.

Eksempel:

 • Søk etter fornavn lik ann* vil finne alle fornavn som begynner på ann-, slik som Anne, Anna, Anni, Annette osv.
 • Søk etter fornavn lik *ristine vil finne alle fornavn som slutter på -ristine, slik som Christine og Kristine.
 • Søk etter etternavn lik *risto* vil finne alle etternavn som inneholder -risto-, slik som Kristoffersen, Kristoffersdatter, Kristophersen/-datter, Christoffersen/-datter, Christophersen/-datter osv.
 • Søk etter fornavn lik fri*jof vil finne alle fornavn som begynner med fri og slutter med jof, slik som Fritjof, Fridthjof, Fridtjof osv.

? (spørsmålstegn)

Spørsmålstegn brukes for å søke etter ord med et bestemt antall ukjente bokstaver, ett spørsmålstegn for hver bokstav du er usikker på. Det kan benyttes bak, foran, inni, eller foran og bak samtidig.

Eksempel:

 • Søk etter fornavn lik fri?jof vil finne alle fornavn som begynner med fri og slutter med jof og har en ukjent bokstav mellom disse delene. Her vil du få treff på Fritjof, Fridjof.
 • Søk etter fornavn lik fri???jof vil finne alle fornavn som begynner med fri og slutter med jof og har tre ukjente bokstaver mellom disse delene. Her vil du få treff på Fridthjof.

For æ, ø og å er det egne regler. Disse bokstavene regnes ikke som ett enkelt tegn og må derfor erstattes av to spørsmålstegn ?? og ikke bare ett.

Eksempel:

 • Et søk etter fl??sland vil kun gi treff på Flæsland.
 • Et søk etter fl?sland vil kun gi treff på Flesland.

Trunkeringssøk må inneholde minimum to tegn

Uansett hvordan du trunkerer, så vær oppmerksom på at et søk må inneholde minimum to tegn i tillegg til * når du søker. Søker du uten trunkering holder det å skrive to tegn. Søk med kun ett tegn og stjerne, f.eks. A* (begynner på A) er ikke tillatt, da slike søk blir for tunge. Søk på ett tegn alene vil likevel gi treff på forkortelser: Søk etter fornavn lik A vil for eksempel gi treff på A. Hansen.

| (stolpe)

Stolpe betyr "eller" når det benyttes i søk. Du finner det som oftest øverst til venstre på tastaturet, og kan bruke det til å søke på ulike stavemåter av et ord, eller til å søke etter flere ord samtidig.

Eksempel:

 • Søk etter fornavn lik Nils|Niels vil finne alle som heter enten Nils eller Niels til fornavn.
 • Søk etter gårdsnavn lik Nes|Næs|Næss vil finne alle gårdsbruk som heter Nes, Næs eller Næss.
 • Søk etter fornavn lik Nils|Petter vil finne alle som heter enten Nils eller Petter til fornavn.

^ (hustak)

Det man søker etter skal begynne med det som etterfølger hustaket.

Eksempel:

 • ^Ann* i fornavn vil finne alle som har fornavn som begynner på Ann. Annelise vil bli funnet, men merk at Mari Anne vil ikke bli funnet, siden Anne ikke er første fornavn.

$ (dollar)

Det man søker etter skal slutte på det som står rett foran dollartegnet.

Eksempel:

 • *set$ i etternavnsfeltet vil finne alle som har etternavn som slutter på set. Merk at at du ikke vil finne "Furuset Nilsen" på denne måten, men "Nilsen Furuset" vil bli funnet.

<< (to mindre-enn-tegn)

<< betyr at søkestrenger foran skal komme før det som står bak.

Eksempel:

 • søk etter Mari << Anne, det vil finne "Mari Anne", men ikke "Anne Mari".

() (parenteser)

Parenteser brukes for å gruppere.

Eksempel:

 • søk etter Marianne | (Mari << Anne) vil finne både "Marianne" og "Mari Anne".
 • søk etter Marianne | Mari << Anne vil bare finne "Mari Anne" og eventuelt "Marianne Anne" hvis noen skulle hete det.

+ (pluss)

Brukes kun i enkelt søk. Betyr at ordet som har + foran skal være med.

Eksempel:

 • Personsøk etter peder +gundersen reduserer trefflisten siden gundersen må finnes i et av feltene det søkes i. Du får også treff på personer hvor peder og gundersen forekommer i andre felt: Hæda Gundersen kommer med på trefflisten siden hun bodde i Peder Ankers Gade.

- (minus)

Brukes foran ord som man ikke vil ha med i trefflisten.

Eksempel:

 • Søk etter Anne -Marie i fornavnfeltet, vil finne alle som har Anne som fornavn og som ikke heter Marie.
 • Søk etter fornavn lik Kristo*|Christo* vil finne alle fornavn som begynner på enten Kristo- eller Christo-.
 • Søker du etter g hf *lærer* i feltet for familiestilling, sivilstand og yrke i søkeskjemaet for avansert personsøk, får du treff på gifte (g) husfedre (hf) med et yrke som inneholder -lærer-.
 • Søker du etter fornavn lik Carl|Karl og etternavn lik Ols* i søkeskjemaet for avansert personsøk, får du treff på alle som het Carl eller Karl og hadde et etternavn som begynte på Ols-.
 • Søker du etter gårdsnavn/gateadresse lik Gr*|*nes og gårdsnummer lik 56 i søkeskjemaet for avansert eiendomssøk, får du treff på alle eiendommer med gårdsnummer 56 og navn som begynner Gr- og/eller slutter på -nes.