Foto av bosteder tilknyttet folketellingen 1900

I en eldre versjon av Digitalarkivet kunne Digitalarkivets brukere laste opp foto av bosteder tilknyttet 1900-tellingen.

Digitalarkivets brukere lastet opp foto av bosteder tilknyttet 1900-tellingen. Disse fotografiene har vi tatt vare på, og vi planlegger å flytte dem over i fotoarkivet. De eldste fotografiene er fra slutten av 1800-tallet, og de yngste er fra 2000-tallet.

Inntil videre er disse bostedsfotografiene tilgjengelig i den gamle versjonen av Digitalarkivet.