Nyttige lenker

Samling av lenker til andre nettsteder som kan være av interesse for brukerne av Digitalarkivet.

Adressebøker for Trondheim 1888-1925

Bergen Offentlige Biblioteks gardsregister for Hordaland

Bergen Offentlige Biblioteks gardsregister for Sogn og Fjordane

Historisk oversikt over endringer i kommune- og fylkesinndelingen (SSB 1999)

Dokumentasjonsprosjektet

Historiske toll- og skipsanløpslister

Nasjonalbiblioteket

Norsk lokalhistorisk institutt

Norsk Slektshistorisk forening

Registreringssentral for historiske data (RHD)

Slekt og Data

Statistisk sentralbyrå

Lenker til deler av gamle Digitalarkivet som fra 14. juni 2019 ikke er tilgjengelig

Gamle Digitalarkivet måtte av sikkerhetsmessige grunner tas av nettet. Enkelte deler av det gamle innholder ble da ikke lengre tilgjengelig. Det mest er flyttet, men enkelte deler er ikke tilgjengelig i dagens versjon.

  • Digitalarkivet - gamle nettsider (GDA) (http://gda.arkivverket.no/cgi-win/WebMeta.exe?spraak=n)
  • Den norsk hærs organisasjon 1628-1817 (http://da3.arkivverket.no/haer_innled.htm) Dette var en innledning, selve plansjene som inngikk ligger her: Den norske hær 1628-1940: Plansjer utarbeidet av Lars Kiærland
  • Det digitale Rosendalarkivet (http://gda.arkivverket.no/rosendal/) . Dette var en nettutstilling. Denne må settes opp på nytt. Kildene som inngikk i denne utstillingen er tilgjengelig, se her: Baroniet Rosendal
  • Registratur over manntala 1663-1666 (http://gda.arkivverket.no/1660reg/) , men mange av manntallene ligger her: Manntall 1663-1666
  • Gardsbilde lagt inn i gamle Digitalarkivet (http://gda.arkivverket.no/cgi-win/WebAlbum.exe). Dette var en funksjonalitet som ikke er videreført.

Kartjenester

  • Kart over geistleg inndeling i Norge 1922 (http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=arkivverket/kart1922)
  • Kart over geisltleg inndeling i Noreg 1979 (http://gda.arkivverket.no/geistleg/)
  • Kart over prestegjeld, amt og kjøpstader i 1801-tellinga, og med kommuneinndelinga i 1979 (http://gda.arkivverket.no/norkart/)
  • Norske valgkart 1891 og 1894 (http://gda.arkivverket.no/miniutstilling/valg.htm)