Foto av redingsbøye fra en slepebåt.
Hjelpen er nær på slepebåten Vulcanus i Bergen. Foto: Tone Merete Bruvik, juni 2018

Hjelp

Rettleiingar hjelper deg til å bruke materialet i Digitalarkivet. Du finn løysingar på vanlege problem ein støyter på når ein brukar Digitalarkivet, og du får tips til korleis lese gamal skrift.

Rettleiingar 
Her får du rettleiing i bruk av skanna arkiver og søkbart materiale. I rettleiinga til Finn kjelde lærer du å søke etter arkivmateriale. Du får vite korleis du opprettar brukarkonto...
2017-03-20
Ofte stilte spørsmål 
Her finn du eit oversyn over spørsmål som fleire andre har lurt på tidlegare. Kanskje finn du svar på det du lurer på her?
2017-02-23
Korleis lese gamal handskrift? 
Dei skanna kjeldene i Digitalarkivet kan stundom vere vanskelege å lese. Her får du tips til korleis du kan lære deg å lese gamal handskrift, og kor du kan få...
2017-04-24
Forkortingar i søkbare folketeljingar 
Registreringsstandard for folketeljingar, HISTFORM, har etablert eit felles sett med forkortingar som ein skal nytte når ein transkriberer folketeljingar.
2017-03-23
Hvor er alt som var på den gamle Bokhylla? 
På gamle Digitalarkivet var det en digital bokhylle med diverse skannede kilder, oppslagsverk og annet. Her er en oversikt over dette materialet og hvor man kan finne det nå.
2019-08-21