Mange spørsmålstegn
Illustrasjonsbilde. Foto: Tone Merete Bruvik

Ofte stilte spørsmål

Her finn du eit oversyn over spørsmål som fleire andre har lurt på tidlegare. Kanskje finn du svar på det du lurer på her?

Spørsmål om Finn kjelde 
Finn kjelde er inngangsporten til størstedelen av det digitaliserte arkivmaterialet i Digitalarkivet. Her finn du svar på ofte stilte spørsmål om Finn kjelde.
Spørsmål om søkbart materiale 
Søkbart materiale er materiale som er skrive av (transkribert) slik at ein kan søke i det som står skrive i arkivmaterialet.
Spørsmål om skanna materiale 
Skanna materiale er det ikkje råd å søke i, men ein kan sjå på skanna bilete som ein sjølv kan bla og lese i.
Spørsmål om brukarkonto, pålogging og debattfora 
Her får du hjelp til å løyse vanlege problem knytt til brukarkonto, pålogging og debattfora.