Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Vi regner med at hele tellingen vil være søkbar i løpet av våren 2021. Les mer
Personseddel fra folketellingen 1920

Status for folketellingen 1920

Ved lanseringen 1. desember 2020 er hele folketellingen tilgjengelig som skannede bilder, mens under halvparten av kommunene er tilgjengelige i søkbar form.

Publisert: 2020-11-30

Dessverre rakk vi ikke å få publisert alle transkriberingene til folketellingen nå. Den 1. desember 2020 blir omlag 230 av 705 kommuner (herreder og byer) tilgjengelige for søk. De resterende vil bli publisert fortløpende etter hvert som de blir klare. Målet er at vi innen påske 2021 skal få alt det søkbare på nett. Selv om alle de skannede bildene er tilgjengelige nå, vil man kunne oppleve at flere herreder har usorterte bilder. Dette vil bli rettet opp fortløpende når vi publiserer det transkriberte materialet.

Vi har laget en oversikt som viser status for hvilke kommuner (herreder og byer) som er tilgjengelige i søkbar form. Det er de kommunene som er avkrysset i det grønne feltet for "Publisert" i denne oppstillingen som blir tilgjengelige nå. Status for folketellingen 1920

Videre plan i desember, er å få ut transkriberte herreder (landkommuner) fra følgende fylker:

  1. Finnmark
  2. Rogaland
  3. Sør-Trøndelag

Les mer om folketellingen her