Grunnboksblad for Årstadveien 22

«Gammel grunnbok» skifter til dagens fylkes- og kommunestruktur

Fra den 22.04.2020 vil tjenestene på «Gammel grunnbok» (1936-1991) i Digitalarkivet gå over til å følge fylkes- og kommunestrukturen per 1.1.2020.

Publisert: 2020-04-22

Dette gjelder både Selvbetjening og Eiendomssøk, for dem som har tilgang til det. De nye regionene/fylkene Viken, Innlandet, Vestfold og Telemark, Agder, Vestland, Trøndelag, Troms og Finnmark er innført. Alle eiendommene i Gammel grunnbok, med unntak av de fleste eiendommene i de bestående fylkene Oslo, Rogaland, Møre og Romsdal og Nordland, har da i 2018 (Trøndelag) og 2020 fått nytt kommunenummer. Og mange eiendommer, også i de nevnte fylkene, har fått nye gårdsnummer som en følge av kommunesammenslåinger og grenseendringer.

Overgangen er absolutt, dvs. at et oppslag på gammelt kommunenummer og/eller gårdsnummer nå vil gi null treff (eller feil treff) i disse tjenestene i Digitalarkivet. De fleste brukere vil kjenne det nye kommune- og gårdsnummeret for egen eiendom, og kan slå opp på disse. For andre eiendommer vil søk på kommune- og veinavn i Kartverkets tjeneste Se eiendom kunne være til hjelp for å finne nye matrikkelnummer (knr, gnr, bnr).

Merk 1: Eiendommer som er opprettet (utskilt fra andre eiendommer) i perioden 1992-2020 er ikke med i Gammel grunnbok, og vil følgelig ikke kunne slås opp på sitt nåværende matrikkelnummer.

Merk 2: Eiendommer som er lagt ned (slått sammen med andre eiendommer) i perioden 1992-2019 er fortsatt med i Gammel grunnbok, og kan slås opp på «fiktivt» matrikkelnummer i tråd med kommunestrukturen per 1.1.2020. Eksempel: Eiendommen «Fjellbo II» i tidligere 0214 Ås (gnr 66, bnr 36) ser ut til å være lagt ned en gang i perioden 1992-2019, men kan nå slås opp på knr 3021 Ås, gnr 66, bnr 36 i Gammel grunnbok.