To menn med hjelm, intervju med mikrofon
Slagenraffineriet. Øystein Dahle intervjues. SAST/A-100448/U/Ua/L0010. Fotograf: Ukjent.

Over 60 år? Bli med i spørreundersøkelse!

EU-prosjekt 'Digital Treasures' vil gjerne ha så mange deltakere som mulig i sin spørreundersøkelse.

Publisert: 2019-11-05

Arkivverket er med i et EU-prosjekt, Digital Treasures. Prosjektet tar utgangspunkt i at arkivkilder har mye større potensial enn det som ofte blir realisert. Gjennom prosjektet skal det testes ut hvordan arkivene kan tilbys for andre målgrupper vha. nye tilnærminger, gi større synlighet og større verdi. Finansiert av Kreativt Europa, prosjektperiode 2018-2022.

En av aktivitetene er å gjennomføre en brukerundersøkelse blant brukere over 60 år, denne blir liggende ute til 15.12.2019.

Lenke til spørreundersøkelsen

For mer info se Digital Treasures og european-digital-treasures.