Folkemengdens bevegelse: Levendefødte i Kråkerøy herred 1916
Folkemengdens bevegelse: Levendefødte i Kråkerøy herred 1916 (RA, Statistisk sentralbyrå, Sosiodemografiske emner, Befolkning, D/Df/Dfb/Dfbf/L0001)

Nytt skanna arkivmateriale i oktober 2019

Her finner du en enkel oversikt over nytt skanna arkivmateriale i Digitalarkivet i oktober 2019.

Publisert: 2019-11-04

Det ble publisert 214 branntakstprotokoller fra diverse arkiv i Statsarkivet i Hamar (8), Statsarkivet i Oslo (205) og Riksarkivet (1). Du søker enklest med emneknaggen "Branntakster" , kombinert med fylke(r) og/eller kommune(r).

Fra arkivet Statistisk sentralbyrå, Sosiodemografiske emner, Befolkning ble det publisert 59 esker med folkemengdens bevegelse for 1916-1917. 1917-årgangen er komplett, mens 1916-årgangen så vidt er påbegynt. Folkemengdens bevegelse omfatter lister over fødte, gifte, døde og dødfødte, sendt inn til Statistisk sentralbyrå. Esker for perioden 1919-1927 som ikke inneholder fødte er fritt tilgjengelige, mens esker som inneholder fødte er klausulert/sperret i 100 år. Vi har så vidt startet indekseringsarbeidet, som vil gjøre det enklere å orientere seg i innholdet.

Av folketellingsmateriale har Arkivverket i oktober publisert folketellinga 1870 for Domkirken landsokn i Bergen.

Det har blitt lagt ut 8 emigrant- og passprotokoller fra arkivene etter hhv. Larvik politikammer, Sandefjord politikammer, Hordaland politikammer og Bergen politidistrikt, som supplerer tidligere publiseringer.

Av fritt tilgjengelig arkivmateriale for øvrig nevner vi fire skipsdagbøker for SS Hestmanden fra Nortraship-arkivene, kirkestoler for Ringsaker (overført fra Bokhylla i Gamle Digitalarkivet), minekart ved Statsarkivet i Bergen (overført fra Bokhylla i Gamle Digitalarkivet), Gunvald Tomstads privatarkiv og tingbøker fra arkivet Oplandenes lagstol (overført fra Bokhylla i Gamle Digitalarkivet).

Disse virksomhetene har publisert nytt skanna arkivmateriale i Digitalarkivet i oktober: