Skanning av arkivmateriale ved Statsarkivet i Bergen. Foto: Tone Merete Bruvik, 2019

Overordna informasjon

Her finn du overordna informasjon om Digitalarkivet som nasjonal publiseringsplattform og sjølvbetent publisering.

Digitalarkivet har alltid vore opent for arkivmateriale som ikkje høyrer heime i Riksarkivet, statsarkivene eller Samisk arkiv, og særleg for søkbare data har innslaget av slikt arkivmateriale spilt ei stor rolle. For skanna arkivmateriale har det derimot vore til hinder at Arkivverket ikkje har hatt ressursar til å publisere for andre, ettersom eigenproduksjonen har vore så stor.

Tilbodet er i første omgang avgrensa til skanna eller digitalfotografert arkivmateriale som kan publiserast i Arkivverkets teneste for skanna arkivmateriale.

Dei nettbaserte verktøya opnar for at verksemdene kan knytte til seg frivillige. Dei frivillige kan få tilgang til å utføre enkelte av oppgåvene, mellom anna skanning eller digitalfotografering og opplasting av bilete til Digitalarkivet. Dei enkelte verksemdene må sjølv avgjere om dei skal nytte frivillige, og dei må sjølv koordinere frivillig arbeid. Privatpersonar og grupper som ønsker å bidra, skal derfor ikkje kontakte Arkivverket, men i staden gjere avtaler med dei enkelte verksemdene.

Desse verksemdene har deltatt i pilotfasen, som starta i desember 2018, og dei har allereie publisert arkivmateriale i Digitalarkivet: