Kirkeskøyta omtalt i den svenske avisen Dagens Nyheter i 1946.
Kirkeskøyta omtalt i den svenske avisen Dagens Nyheter i 1946. (SATØ, Biskopen i Nord-Hålogaland, K/L0563/0003: Album med fotografier av kirkeskøyta/ presteskøytene, dessuten avisutklipp og notater + vedlegg.)

Nytt skanna arkivmateriale i desember 2018

Her finner du en enkel oversikt over nytt skanna arkivmateriale i Digitalarkivet i desember 2018.

Publisert: 2019-01-07

I desember ble det publisert 145 branntakstprotokoller og pakker med branntakster fra diverse arkiv i Riksarkivet (6), Statsarkivet i Kongsberg (101), Statsarkivet i Oslo (19), Statsarkivet i Trondheim (8) og Statsarkivet i Tromsø (11). Det er først og fremst branntakstprotokoller fra Statsarkivet i Kongsberg som vil bli publisert framover, men det vil også komme branntakstprotokoller fra statsarkivene i Oslo, Hamar, Bergen, Trondheim og Tromsø. Du søker enklest med emneknaggen "Branntakster" , kombinert med fylke(r) og/eller kommune(r).

Serien med innrulleringsmanntall fra begynnelsen av 1800-tallet fra arkivet SAT/A-0499 Fylkesmannen i Nordland ble komplettert i desember, så langt denne serien finnes på mikrofilm. Indekseringsarbeidet er ennå ikke fullført.

Riksarkivets gårdsnavnsregister til Landkommisjonen 1661, matrikkel etter reskript 1665 og 1723-matrikkelen er et nyttig framfinningsmiddel for disse kildene. De to førstnevnte er bare delvis publiserte så langt, men utover vinteren vil det bli prioritert å publisere resten.

I forbindelse med ny oppmerksomhet rundt Kielland-ulykken i annen halvdel av november skanna Statsarkivet i Stavanger i november to arkivbokser fra arkivet SAST/A-101906 Pa 1503 Stavanger Drilling AS. Nå er ytterligere fire arkivbokser publisert. Materialet er fritt tilgjengelig med unntak for en håndfull enkeltdokumenter.

Oslo byarkiv har publisert havnejournaler 1941-1945 fra arkivet Oslo havnevesen, mens Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek har publisert verkstedoverenskomster fra arkivet Norsk jern- og metallarbeiderforbund.

Til sist nevner vi:

  • Biskop Randulfs kopibok 1667-1672 fra arkivet SAB/A-5601 Bjørgvin biskop.
  • Danske kansellis skapsaker er komplettert med enheter som ikke har vært mikrofilmet.
  • Tre objekter vedrørende "kirkeskøyta" fra arkivet SATØ/S-1512 Biskopen i Nord-Hålogaland. Materialet er delvis sperret pga. dåpsopplysninger og fotografier som viser mennesker som fremdeles er i live.