Viser en fargelagt kart
Utsnitt frå skisse over kretsane i folketeljinga 1920 for Seljord i Telemark.

Dugnad folketeljinga 1920 er i gang!

No kan alle som vil bidra til transkripsjon av folketeljinga 1920. Målet er at heile teljinga skal vere søkbar når ho vert fritt tilgjengeleg 1. desember 2020. Bli med på dugnad!

Publisert: 2018-11-26

I folketeljinga 1920 vart kvar av dei 2 649 775 innbyggjarane registrert på ein eigen personsetel. Arkivverket har skanna alle personsetlane, og treng no hjelp frå frivillige til å transkribere nøkkelinformasjon frå desse setlane. Eit mål med dugnaden er sjølvsagt at personopplysingane skal vere søkbare når teljinga er fritt tilgjengeleg om to år, men hovudmålet med transkriberinga er at personsetlane skal bli sorterte. For nokre fylker ligg ikkje setlane i rett rekkefølgje og det er ikkje rå å sjå kven som høyrer til same hushald. Ved å transkribere informasjonen frå personsetlane vil me kunne sortere dei skanna setlane maskinelt basert på dei inntasta dataa. Dette er nybrottsarbeid, og me treng all hjelpa me kan få!

Personsetlane har opplysingar både på framsida og på baksida, og totalt utgjer personsetlane over 5,4 millionar skanna bilete i Digitalarkivet. På godt og vel to år håpar me at opplysingar frå alle desse personsetlane skal vere transkriberte og på plass i databasen til Digitalarkivet - med ferdig sorterte personsetlar. Det er med andre ord eit stort arbeid som ligg føre oss, dersom me skal kunne publisere heile teljinga i søkbar form når ho vert fritt tilgjengeleg i 2020. Me håpar derfor at så mange som mogleg vil bidra til denne dugnaden!

Sidan folketeljinga 1920 er sperra til 1. desember 2020, må du som frivillig signere ein teielovnad og ein databehandlaravtale før du får tilgang til 1920-teljinga.

Meir detaljert informasjon om korleis du går fram for å delta på dugnaden finn du her: Folketeljinga 1920

Les meir om frivillig arbeid for Arkivverket

Les meir om folketeljinga 1920 på SSB sine sider