Personseddel for Sigrid Unset , Kristiania, Statlig folketelling 1891

Folketellingen 1891 snart søkbar for hele landet

Siden den skannede utgaven av folketellingen 1891 ble tilgjengelig i høsten 2015, har det pågått en dugnad blant våre brukere for å gjøre den søkbar. Takket være denne innsatsen har vi kommet svært langt i transkriberingen av tellingen. Nå kan vi avslutte dugnaden og gjøre hele tellingen søkbar, lenge før forventet, for resten av folketellingen er blitt transkribert i et samarbeidsprosjekt med Ancestry, MyHeritage og FamilySearch.

Publisert: 2018-11-19

I 2015 var kun 32 av 559 byer og herreder transkribert og søkbare. I dag har frivillige transkribert eller holder på å transkribere 189 byer og herreder. Folketellingsdataene fra de amerikanske slektsnettstedene skal fylle de byer og herreder hvor det ikke fins transkriberinger eller det er gjort reserveringer for transkribering. Dataene vil bli publisert fortløpende fram mot jul.

Folketellingen 1891 har en komplisert oppsett med egne personsedler for hver av de drøye to millioner personer, samt bostedsinformasjon i separate lister og hovedlister på egne ark igjen. Alle som har benyttet den skannede utgaven vet at det kan innebære en del blaing for å finne de personene man er på jakt etter. Innsatsen alle frivillige har lagt ned i å få dette materialet søkbart er derfor svært kjærkomment for alle brukere av Digitalarkivet, og at vi nå kan supplere disse dataene med transkriberingen fra de amerikanske slektsnettstedene og dermed gjøre tellingen komplett er svært gledelig! De frivillige og de amerikanske slektsnettstedene har sørget for lenker til de skannede utgavene slik man til enhver tid kan kontrollere informasjonen eller se etter ytterligere informasjon som ikke er transkribert.

Mens de frivillige har transkribert folketellingen etter en mal som innebærer at de fleste felt blir transkriberte og søkbare, har Ancestry, MyHeritage og FamilySearch fokusert på færre felt. Største forskjellen er at stilling ikke er transkribert av de amerikanske slektsnettstedene.

Feil og mangler

Utover en første innledende sjekk av dataene fra de amerikanske nettstedene, har vi ikke korrekturlest eller gjort annet enn stikkprøver på arbeidet deres. De innledende sjekkene viste at det er en del feil, og språkforskjeller skaper feil. Særlig ser vi dette på bostedsnavn. Det ville ta mange år for oss å gå gjennom disse dataene for å luke ut feilene. I stedet publiserer vi dem slik de er og ber dere om å bruke rapporter-funksjonen for å melde feil. Vi ber bare om at dere sjekker den skannede utgaven først - det vil være lenke til den i dataene i de fleste tilfellene.

Noen feil vi også vet dere vil støte på, er sammenhengen mellom personene og eiendommen de oppholdt seg på i 1891. Ettersom bostedsinformasjonen og personinformasjonen er adskilt i folketellingen og er blitt transkribert adskilt, er vi avhengig av like identifikatorer for å koble disse informasjonstypene sammen. Dessverre er det en del utfordringer med å få plassert personer på riktig bosted hvis referansen til huslisten på personseddelen avviker fra det som står i hovedlisten. En del personer vil derfor mangle informasjon om bostedet. Det er et tilsvarende problem noen steder der navn på tellingskretsen vil mangle. Vi håper det likevel er til hjelp at vi får samtlige personer i folketellingen 1891 søkbare, selv om det for noen vil være noe mangelfull informasjon.

Reserverte folketellinger 1891-tellingen

Det er 33 byer og herreder fra 1891-tellingen som er reservert. Vi ønsker at registratorene fullfører disse registreringene slik at også disse blir publisert.

Dugnad for 1920-tellingen

Når vi nå avslutter dugnaden for 1891 og får publisert dataene i Digitalarkivet, håper vi ivrige registratorer er klar for transkriberingen av nøkkelinformasjon fra 1920-tellingen. Det er ikke lenge til vi åpner dugnaden