Overrekkelse av pokal til kaptein George E. Girling av norsk generalkonsul G. Conradi. Arkivnavn: Pa 1513 - Norsk Vacuum Oil Company A/S, Statsarkivet i Stavanger

Bidragsytere i september

I september har vi publisert mange filer fra våre trofaste bidragsytere.