Brudepar med 4 brudepiker
Fra fotoalbum etter Hans og Serena Seland. Fra v,: Signy og Berit Seland, brudeparet Brynhild og Sigurd Haktorsen, og Vigdis og Siv Seland. Foto: ukjent, 1943. Institusjon: Statsarkivet i Kristiansand Arkivnavn: Hans Seland

Borgerlig vigde i Bergen

Vi feirer helgen med dette flotte brudeparet som giftet seg i 1943. Visste du at under krigen ble de fleste gift borgerlig?

Publisert: 2018-09-14

I april 1942 la de fleste prestene i Norge ned sine embeter fordi de ikke ville underlegges den nye statsmakten. Resultatet av dette ble disse prestene mistet retten til å utføre vielser. Nå kunne de kun velsigne brudeparet, og borgelig vigsler ble vanlig.

For Bergen er det nå skannet og transkribert 50 vielsesprotokoller, og disse er nå tilgjengelig på Digitalarkivet. Dette utgjør ca 5000 vielser. Perioden er 1920 til 1953, men det er i årene 1942 til 1945 det er absolutt flest.

Utgangspunktet for arbeidet har vært Rune Bergesen sitt register som ble laget for noen år siden. Nå har man korrekturlest mot protokollene og laget linker direkte til den enkelte vielse i protokollen.

Arbeidet har vært utført på dugnad av Slekt og Data Hordaland.

Vigselsbøker for Bergen byfogd 1920-1953