Brannslukking med mye folk, med båt på Sognefjorden i bakgrunnen
Brann i Balholm i 1911. Foto: Magdalene Elisabeth Kroepelin Gran. Arkivreferanse: RA/DA-0051/U/L0001

Nytt frå Digitalarkivet og vedlikehald av Digitalarkivet

Nytt arkivmateriale er tilgjengeleg i Digitalarkivet. Grunna vedlikehald kan Digitalarkivet bli utilgjengeleg 7. september.

Publisert: 2018-09-03

Vedlikehald av Digitalarkivet

Fredag 7. september 2018 frå klokka 1500 vert Digitalarkivet utilgjengeleg i periodar grunna vedlikehald.

Nytt søkbart arkivmateriale

Den siste veka har fleire nye transkripsjonar av kyrkjebøker vorte publiserte i Digitalarkivet. Bidragsytarane er:

Slekt og Data Vestfold har transkribert tre skifteprotokollar frå Søndre Jarlsberg sorenskriveri, og Leif Mathiesen har bidrege med ein skifteregistreringsprotokoll og skiftekort frå Nedre Romerike sorenskriveri.

Gjøvik og Toten slektshistorielag har transkribert kyrkjegardsprotokoll for Eina kyrkjegard i Vestre Toten.

Me takkar alle som bidreg med materiale til Digitalarkivet!

Arkivverket har i tillegg publisert nokre skifteprotokollar frå Bergen, og nokre kyrkjebøker frå Lunner.

Sjå liste over siste publiserte (søkbart).

Nytt skanna arkivmateriale

Nytt skanna materiale frå den siste veka inkluderer:

  • Branntakstprotokollar frå ulike delar av landet.
  • Ministerialbok frå Den Norske Sjømannsmisjon i Amsterdam, Rotterdam.
  • Ministerialbok frå Den Norske Sjømannsmisjon i Aruba.
  • Ministerialbok frå Den Norske Sjømannsmisjon i Baltimore.
  • Nokre dødsfallsprotokollar.
  • Danske Kanselli, Skapsaker.
  • Opplysningsvesenets fond, Prestegårdsserien, nr. 1396: Selje prestegård, 1891-1973.

Sjå liste over siste publiserte (skanna).