Kvinner og menn spiller fotball
Øreryd flyktningleir, Sverige, sommeren 1941. NTBs krigsarkiv, Riksarkivet. Fotograf: Ukjent

Nytt innhald i mai og juni

Oversyn over nye kjelder i Digitalarkivet frå 17. mai til 15. juni 2018.

Publisert: 2018-06-15

Skanna kjelder

I juni har det blitt publisert ei rekkje branntakstprotokollar, hovudsakleg frå statsarkiva i Bergen og Stavanger, men òg frå enkelte andre arkivdepot.

Frå arkivet Rentekammeret, Renteskriverkontoret (RA) er det publisert relasjons- og resolusjonsprotokoller for bergverkene

For øvrig kjem det påfyll av kyrkjebøker, dødsfallsprotokoller, ekstrarettsprotokollar med meir, men mykje av dette er så nytt at det er heilt eller delvis sperra for allmenta.

Det vert òg publisert ein del anna arkivmateriale som er sperra for allmenta, men som er tenkt til bruk for Arkivverket sine saksbehandlarar.

Søkbare kjelder

 • Lister frå kyrkjebøker
 • Fleire karakter- og fangeprotokollar frå botsfengselet i Oslo
 • Diverse folketeljingar

Sjå lista over siste publiserte for detaljar.

Takk til alle som bidreg! Denne gongen er det:

 • Arnstein Slinning

 • Arild Kompelien

 • Arnt Flønes

 • Agnete Schjønsby

 • Erling Nerheim

 • Arkiv: Grytten sokneprestkontor

 • Fylke: Møre og Romsdal

 • Konfirmerte 1887-1924

 • Gerd Karen Rognstad

 • Grethe Hegge

 • Inger Elisabeth Håkestad

 • Marie Tollan

 • Marthe Ibanez

 • Ola Hjelen

 • Renathe-Johanne Wågenes

 • Sidsel Pihl Haugen

 • Sigbjørn Underbakke

 • Sigrid Strompdal

 • Siw Agnalt

 • Svein David Hegg Nordengen

 • Steinar Vasaasen

 • Tom Larsen

 • Tone Selven

 • Vidar Stensrud

 • Bergesen og Stensen

 • Bygdebok Rauma

 • Buskerud slektshistorielag

 • Gjøvik og Toten slektshistorielag

 • Marker historielag

 • Moss Historielag

 • Røyken Historielag

 • Slekt og Data Møre og Romsdal

 • Slekt og Data Rogaland

 • Slekt og Data Sande

 • Slekt og Data Vestfold

 • Slekt og Data Østfold

 • Tirsdagsklubben