Jente og gutt med norske flagg
Norske skolebarn i London 17. mai 1942. (Original bildetekst). Opphavsperson: Ukjent. NTBs krigsarkiv, Riksarkivet.

Oppdateringar i Digitalarkivet

Ny versjon av Digitalarkivet med nokre mindre endringar er lagt ut i dag.

Publisert: 2018-05-16

Det er rydda både i datastrukturar, programvare og også i sjølve innhaldet, men på overflata er det berre mindre endringar.

Dagboknummersøk i pantebøker

Dagens oppdatering inkluderer ei ny teneste, dagboknummersøk i pantebøker . Tenesta omfattar pantebøker frå perioden 1936-1950, då kvart tinglyste dokument fekk eit dagboknummer (eit løpenummer) innan kvart år i kvart embete. Dersom du i panteregisteret eller i grunnboka har ein referanse til dagboknummer og år, kan du no søke opp dokumentet utan å bla i pantebøkene. Rett nok er det mange pantebøker som enno ikkje er indekserte med dagboknummer, så i ein del tilfelle vil du framleis måtte bla i pantebøkene. Arkivverket arbeider med å indeksere fleire pantebøker med dagboknummer.

Felles oppslagfunksjon for permanent ID og andre tekniske endringar

Les meir her: Felles oppslagfunksjon for permanent ID

Endringar i folketeljingar

Dei store folketeljingane i Digitalarkivet er no inne i ein oppdateringsprosess. Den 13. april blei 71 av 321 filer (prestegjeld) frå folketeljinga 1801 erstatta med oppdaterte filer. Dei fleste endringane var korreksjonar av transkriberingsfeil rapporterte av våre brukarar. Me sjekkar brukarmeldingane mot kjeldene før me korrigerer feil i filene, og filene blir lagt ut på nytt. Vidare vart 326 av 434 filer (prestegjeld og byer) frå folketeljinga 1865 erstatta med korrigerte filer den 11. mai. I 72 av disse filene var endringane korreksjonar av transkriberingsfeil. I dei resterande 264 filene, er det i tillegg gjort formatstandardiseringar av sivilstands- og familiestillingskodar, kjønnskorreksjonar, berekning av fødselsår m.m. som gjer at det fungerer betre i våre tenester og visingar. Oppdateringar av folketeljingane i 1875 og 1885 (byar) vil følgje dei næraste dagane.

Nye kjelder tilgjengelege

Det er også lagt ut fleire kjelder den siste veka, både skanna og søkbare. Sjå Siste publiserte for eit oversyn over desse.

Me ynskjer Vidar Stensrud velkomen som ny digitalpensjonatgjest!

Me ynskjer alle ein fin 17. mai!