Computer - EDB anlegg hos Skattedirektøren. Opphavsperson: Rømevig, ? 1969-08-07. Institusjon: Riksarkivet. Arkivnavn: Billedbladet NÅ.

Omlegging og utvikling av Digitalarkivet

Digitalarkivet er i kontinuerlig utvikling. Hver uke blir nye kilder tilgjengelig, funksjonalitet blir endret og ny funksjonalitet blir utviklet.

I påvente av ytterligere funksjonalitet for analysering av data, visning av frekvenslister og kodede versjoner, samt at alt av data skal vere flyttet over til de nye nettsidene, vil det gamle nettstedet være tilgjengelig.

Fra desember 2010 gikk Digitalarkivet inn i en omleggingsperiode. Funksjonalitet og brukergrensesnitt blir endret, men det vil skje gradvis. Første endring kom med lanseringen av folketellingen 1910. Dataene ble lansert 1. desember 2010 i det som skal bli den nye løsningen for hele Digitalarkivet. Søkbare data, digitale bilder, avskrifter og annet digitalt kildemateriale som ligger i Digitalarkivets eksisterende løsning ble flyttet over i løpet av 2012-2013. Det gjenstår enda noen få data, men disse vil komme på plass i løpet av 2016. De gamle nettsidene for Digitalarkivet beholdes inntil videre, men de vil ikke få nye data inn, og data som allerede ligger der blir ikke oppdatert.

Følg med på Digitalarkivets blogg for å lese om nye programvareversjoner og hva vi jobber med.