Teljingskrets: 000 

Bustad by: 1178 Innherredsveien 37

Bustadnr:
1178
Bydel:
Lademoen
Gardnummer:
-
Gardeigar:
Johan P. Johansen, Gamle Kongevei 8
Hustype :
-
Sidebygningar:
-
Ubebodd:
-
Tal husvære på kvisten:
-
Tal personar til stades:
-
Tal heimehøyrande personar:
-
Tal personsetlar/-lister:
-
Tal etasjar:
-
Tal husvære til å bu i:
-
Tal husvære m/næringslokale:
-
Tall verkstad-/forretningslokale:
-
Tal ledige husvære:
-
Tal husvære i kjellaren:
-
Merknadar:
-

01

Plassering:
-
Etasje:
1
Husleige:
40/måned
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

02

Plassering:
-
Etasje:
2
Husleige:
28/måned
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

03

Plassering:
-
Etasje:
2
Husleige:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

04

Plassering:
-
Etasje:
2
Husleige:
15/måned
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

Kjeldeinformasjon:

Kommunal folketeljing 1925 for 1601 Trondheim kjøpstad

Gå til kjelde

Fylke:
Sør-Trøndelag
Kommune (1947):
Trondheim
Geografisk område:
Trondheim komm.
Startår:
1925
Sluttår:
1925

Teljingskrets:

000

Herad / By:
Trondheim
Prestegjeld:
-
Sokn:
-
Oppbevaringstad

Rapportar