Teljingskrets: 001 Tuft

Bustad land: 0036 Tuft øvre*

Bustadnr:
0036
Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
-
Sidebygningar med nattopphald?:
-
Kva for slike bygningar:
-
Jordbrukspørsmål:
-
3. sidebygning:
-
4. sidebygning:
-
Skanna bilete:
-
Hjemmehørende personer:
2
Tal hushald:
1
Tal personsetlar:
-
Tal slike bygningar:
1
Tal personar i fjøs:
-
Tal personar i stall:
-
Tal personar i 3. sidebygning:
-
Tal personar i 4. sidebygning:
-
Merknadar:
(S/L: 21/24)

Brukar:
Halvor Krestoffersen
Yrke til brukar:
Hsmd med Jord
Hage og frukttre:
-
Utsæd:
by1/8 ha1 po1/2
Husdyr:
ku2
Køyretøy og maskinar:
-
Merknadar:
-

001 Halvor Krestoffersen

H.nr:
01
Alder/fødd:
76
Fødestad:
Komnæs
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
g
Yrke:
Hsmd med Jord

002 Oline Johnsdatter

H.nr:
01
Alder/fødd:
67
Fødestad:
Nummedal
Bustatus:
-
Familiestilling:
hans Kone
Sivilstand:
g
Yrke:
-

Kjeldeinformasjon:

Folketelling 1865 for 0629P Sandsvær prestegjeld

Gå til kjelde

Fylke:
Buskerud
Kommune (1947):
Ytre Sandsvær, Øvre Sandsvær
Geografisk område:
Sandsvær prgj
Sandsvær (Efteløt) sokn
Hedenstad sokn
Komnes sokn
Tuft sokn
Startår:
1865
Sluttår:
1865

Teljingskrets:

001 Tuft

Herad / By:
-
Prestegjeld:
Sandsvær
Sokn:
Tuft
Oppbevaringstad

Rapportar