Permanent ID: bf01038019001406
Bustadnr:
0054
Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
45
Sidebygningar med nattopphald?:
-
Kva for slike bygningar:
-
Jordbrukspørsmål:
-
3. sidebygning:
-
4. sidebygning:
-
Skanna bilete:
-
Tal personar til stades:
-
Tal heimehøyrande personar:
-
Tal hushald:
-
Tal personsetlar:
-
Tal slike bygningar:
1
Tal personar i fjøs:
-
Tal personar i stall:
-
Tal personar i 3. sidebygning:
-
Tal personar i 4. sidebygning:
-
Merknadar:
-

Brukar:
Christian Hansen
Yrke til brukar:
Jordbr. Eier
Hage og frukttre:
-
Utsæd:
hv1/2 ru3/8 by2 ha8 er1/4 po6
Husdyr:
he2 ku8 få8 sv2
Køyretøy og maskinar:
-
Merknadar:
-

001 Christian Hansen

H.nr:
01
Alder/fødd:
32
Fødestad:
Skedsmo
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Jordbr. Eier

002 Hans Clemetsen

H.nr:
01
Alder/fødd:
70
Fødestad:
Rellingen Fett
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
e
Yrke:
Vilkaarsmd

003 Christian Pedersen

H.nr:
01
Alder/fødd:
20
Fødestad:
Sørum Præstg.
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestedreng

004 Olava Hansdatter

H.nr:
01
Alder/fødd:
20
Fødestad:
Skedsmo
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestepige

005 Oline Olsdatter

H.nr:
01
Alder/fødd:
28
Fødestad:
Biri
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestepige

006 Andrea Leschly

H.nr:
01
Alder/fødd:
72
Fødestad:
Danmark
Bustatus:
-
Familiestilling:
Frøken
Sivilstand:
ug
Yrke:
Lærerinde

Kjeldeinformasjon:

Folketelling 1865 for 0231P Skedsmo prestegjeld

Gå til full kjeldeinformasjon

Fylke:
Akershus
Kommune (1947):
Lillestrøm, Lørenskog, Skedsmo
Geografisk område:
Skedsmo prgj
Skedsmo sokn
Lørenskog sokn
Startår:
1865
Sluttår:
1865

Teljingskrets:

003 Kirkekredsen

Herad / By:
-
Prestegjeld:
Skedsmo
Sokn:
Skedsmo Hovedsogn
Ansvarleg aktør

Rapportar