Teljingskrets: 006 

Bustad by: 0207c Wesselsgade 12

Person: 080 Finn Knudsen

Permanent ID: pf01053257055122
Rolle:
-
Hushaldnr:
00
Personnr:
080
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Søn
Kjønn:
m
Alder:
-
Fødselsdato:
1864
Fødestad:
Kristiania
Bustatus:
-
Sedvanleg bustad:
-
Sannsynleg opphaldstad:
-
Merknadar:
-

Arbeidslaus:
-
Trussamfunn:
-
Sjukdomstilstand:
-
Sjukdomslengd:
-
Yrke til forsørgjar:
-
Slektsskap med ektemann:
-
Tilflytta:
-
Adresse ved førre teljing:
-
Flytta frå adresse:
-
Bygning for nattopphald:
-
Statsborgarskap:
-
Etnisitet / fars etnisitet:
-
Mors etnisitet:
-
Språk:
-
Etasje:
-
Skule:
-
Hjemstavnskommune:
-
Stad ved førre teljing:
-
Flytta frå stad:
-

071 Joh. Chr. Fabricius

H.nr:
00
Alder/fødd:
1839
Fødestad:
Kjøbenhavn
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Agent

072 Mathilde Fabricius

H.nr:
00
Alder/fødd:
1846
Fødestad:
Kristiania
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Hustru

073 Einar Chr. Fabricius

H.nr:
00
Alder/fødd:
1870
Fødestad:
Kristiania
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Søn

074 Birgithe Hammer

H.nr:
00
Alder/fødd:
1853
Fødestad:
Trondhjem
Bustatus:
-
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
-
Yrke:
-

075 R. G. Søegaard

H.nr:
00
Alder/fødd:
1847
Fødestad:
Sell
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Cand. juris.

076 Alma Knudsen

H.nr:
00
Alder/fødd:
1856
Fødestad:
Horten
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Tjenestepige

077 Knud J. Knudsen

H.nr:
00
Alder/fødd:
1833
Fødestad:
Kristiania
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Bankfuldmægtig

078 Andrea Knudsen

H.nr:
00
Alder/fødd:
1836
Fødestad:
Hallingdal
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Hustru

079 Sofie Knudsen

H.nr:
00
Alder/fødd:
1862
Fødestad:
Kristiania
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Datter

080 Finn Knudsen

H.nr:
00
Alder/fødd:
1864
Fødestad:
Kristiania
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Søn

081 Thorbjørn Knudsen

H.nr:
00
Alder/fødd:
1867
Fødestad:
Kristiania
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Søn

082 Bergljot Knudsen

H.nr:
00
Alder/fødd:
1869
Fødestad:
Kristiania
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Datter

083 Sverre Knudsen

H.nr:
00
Alder/fødd:
1872
Fødestad:
Kristiania
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Søn

084 Eivind Knudsen

H.nr:
00
Alder/fødd:
1874
Fødestad:
Kristiania
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Søn

085 Torkill Knudsen

H.nr:
00
Alder/fødd:
1879
Fødestad:
Kristiania
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Søn

086 Karoline Hansen

H.nr:
00
Alder/fødd:
1865
Fødestad:
Ullensaker
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Tjenestepige

087 Johan Crøger

H.nr:
00
Alder/fødd:
1866
Fødestad:
Fitje
Bustatus:
f
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
-
Yrke:
-

088 Karl Crøger

H.nr:
00
Alder/fødd:
1872
Fødestad:
Fitje
Bustatus:
f
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
-
Yrke:
-

089 Olufine Knoff

H.nr:
00
Alder/fødd:
1841
Fødestad:
Sem Prgj.
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Enke

090 Ole Knoff

H.nr:
00
Alder/fødd:
1869
Fødestad:
Sem Prgj.
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Søn

091 Jacob Knoff

H.nr:
00
Alder/fødd:
1873
Fødestad:
Sem Prgj.
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Søn

092 Thora Helgesen

H.nr:
00
Alder/fødd:
1847
Fødestad:
Sem Prgj.
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Frk

093 Andreas Dahle

H.nr:
00
Alder/fødd:
1850
Fødestad:
Flekkefjord
Bustatus:
-
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
-
Yrke:
Cand. theol.

094 Hans Olsen

H.nr:
00
Alder/fødd:
1820
Fødestad:
Hallingdal
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Kulmaaler

095 Olava Marie Ammusdatter!!

H.nr:
00
Alder/fødd:
1832
Fødestad:
Kristiania
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Hustru

096 Guline Kristiansen

H.nr:
00
Alder/fødd:
1834
Fødestad:
Toten
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Pige

097 Hans Pedersen

H.nr:
00
Alder/fødd:
1864
Fødestad:
Toten
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Søn

Kjeldeinformasjon:

Folketeljing 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad

Gå til full kjeldeinformasjon

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo
Geografisk område:
Kristiania komm.
Startår:
1885
Sluttår:
1885

Teljingskrets:

006

Bustad by:

0207c Wesselsgade 12

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Ansvarleg aktør

Rapportar