Teljingskrets: 001 

Bustad by: 0108 Kalfarveien 33

Person: 003 Ludvig Olsen Møklebust

Rolle:
-
Hushaldnr:
02
Personnr:
003
Familiestilling:
hp
Sivilstand:
g
Yrke:
Forvalter ved Lungegårds hospitalet.
Kjønn:
m
Alder:
-
Fødselsdato:
1842
Fødestad:
Jølster
Bustatus:
-
Sedvanleg bustad:
-
Sannsynleg opphaldstad:
-
Merknadar:
-

Arbeidslaus:
-
Trussamfunn:
-
Sjukdomstilstand:
-
Sjukdomslengd:
-
Yrke til forsørgjar:
-
Slektsskap med ektemann:
-
Tilflytta:
-
Adresse ved førre teljing:
-
Flytta frå adresse:
-
Bygning for nattopphald:
-
Statsborgarskap:
-
Etnisitet / fars etnisitet:
-
Mors etnisitet:
-
Språk:
-
Etasje:
-
Skule:
-
Hjemstavnskommune:
-
Stad ved førre teljing:
-
Flytta frå stad:
-

001 Daniell Cornelius Daniellssen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1815
Fødestad:
Bergens By
Bustatus:
-
Familiestilling:
hp
Sivilstand:
e
Yrke:
Overlæge ved Lunggaards Hospitalet.

002 Anne Larsen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1825
Fødestad:
Bergen
Bustatus:
f
Familiestilling:
tj
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tj

003 Ludvig Olsen Møklebust

H.nr:
02
Alder/fødd:
1842
Fødestad:
Jølster
Bustatus:
-
Familiestilling:
hp
Sivilstand:
g
Yrke:
Forvalter ved Lungegårds hospitalet.

004 Anne Martine Møklebust

H.nr:
02
Alder/fødd:
1850
Fødestad:
Bergen ?
Bustatus:
-
Familiestilling:
hu
Sivilstand:
g
Yrke:
-

005 Kristiane Barbro Møklebust

H.nr:
02
Alder/fødd:
1873
Fødestad:
Bergen ?
Bustatus:
mt
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

006 Olaf Jachim Møklebust

H.nr:
02
Alder/fødd:
1875
Fødestad:
Bergen
Bustatus:
-
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Elev

007 Astrid Møklebust

H.nr:
02
Alder/fødd:
1879
Fødestad:
Bergen
Bustatus:
-
Familiestilling:
d
Sivilstand:
-
Yrke:
-

008 Jens Emil Møklebust

H.nr:
02
Alder/fødd:
1886
Fødestad:
Bergen
Bustatus:
-
Familiestilling:
s
Sivilstand:
-
Yrke:
-

009 Severine Jensen

H.nr:
02
Alder/fødd:
1872
Fødestad:
Fjeld
Bustatus:
-
Familiestilling:
tj
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestepige Enepige

010 Mattias Martinusen Hauge

H.nr:
02
Alder/fødd:
1867
Fødestad:
Bremanger
Bustatus:
-
Familiestilling:
tj
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjener ved Lungegaardshospitalet

011 Lars Iversen Dumhen

H.nr:
02
Alder/fødd:
1862
Fødestad:
Evindvik
Bustatus:
-
Familiestilling:
tj
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjener ved Lungegaardshospitalet.

012 Jørgen Paulsen Nøkling

H.nr:
02
Alder/fødd:
1872
Fødestad:
Finaas
Bustatus:
mt
Familiestilling:
tj
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjener ved Lungegaardshospitalet

013 Hans Kristiansen Samdal

H.nr:
02
Alder/fødd:
1867
Fødestad:
Fane
Bustatus:
mt
Familiestilling:
tj
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjener ved Lungegaardshospitalet

014 Erik Rasmusen Ørdal

H.nr:
02
Alder/fødd:
1871
Fødestad:
Jølster
Bustatus:
mt
Familiestilling:
tj
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjener ved Lungegaardshospitalet

015 Johannes Rasmusen Ørdal

H.nr:
02
Alder/fødd:
1864
Fødestad:
Jølster
Bustatus:
mt
Familiestilling:
tj
Sivilstand:
ug
Yrke:
Spisemester ved Lungegaardshospitalet

016 Helene Kristiansen Nødsund

H.nr:
02
Alder/fødd:
1868
Fødestad:
Yttre Holmedal
Bustatus:
mt
Familiestilling:
tj
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjener ved Lungegaardshospitalet

017 Johanne Kristensen Lien

H.nr:
02
Alder/fødd:
1873
Fødestad:
Sande
Bustatus:
mt
Familiestilling:
tj
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjener ved Lungegaardshospitalet

018 Nikoline Jensen Boge

H.nr:
02
Alder/fødd:
1857
Fødestad:
Holmedal
Bustatus:
mt
Familiestilling:
tj
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjener ved Lungegaardshospitalet

019 Anna Iversen Holmedal

H.nr:
02
Alder/fødd:
1857
Fødestad:
Holmedal
Bustatus:
mt
Familiestilling:
tj
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjener ved Lungegaardshospitalet.

020 Josefine Helgesen

H.nr:
02
Alder/fødd:
1857
Fødestad:
Kristiansund
Bustatus:
mt
Familiestilling:
tj
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjener ved Lungegaardhospitalet

021 Aleksander Larsen

H.nr:
02
Alder/fødd:
1872
Fødestad:
Bergen
Bustatus:
mt
Familiestilling:
patient ved lungegårdshospitalet
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

022 Anna Elisabeth Nielsen

H.nr:
02
Alder/fødd:
1847
Fødestad:
Bergen
Bustatus:
mt
Familiestilling:
patient ved lingegårdshospitalet
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

023 Johannes Olsen Roel

H.nr:
02
Alder/fødd:
1853
Fødestad:
Inderøen
Bustatus:
-
Familiestilling:
lem af lungegaardshospitalet
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

024 Tollef Øvrelund

H.nr:
02
Alder/fødd:
1837
Fødestad:
Tysnæs
Bustatus:
-
Familiestilling:
lem af lungegaardshospitalet
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

025 Karl Korneliusen Græsholmen

H.nr:
02
Alder/fødd:
1866
Fødestad:
Ørlandet
Bustatus:
-
Familiestilling:
lem af lungegaardshospitalet
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

026 Søren Madsen Krohnstad

H.nr:
02
Alder/fødd:
1872
Fødestad:
Aarstad
Bustatus:
-
Familiestilling:
lem af lungegaardshospitalet
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

027 Johannes Pedersen Valaker

H.nr:
02
Alder/fødd:
1877
Fødestad:
Solvorn Sogn
Bustatus:
-
Familiestilling:
lem af lungegaardshospitalet
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

028 Maas Rasmussen Brændehaug

H.nr:
02
Alder/fødd:
1863
Fødestad:
Holmedal
Bustatus:
-
Familiestilling:
lem af lungegaardshospitalet
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

029 Lars Mathias Andersen Møvik

H.nr:
02
Alder/fødd:
1874
Fødestad:
Fjeld
Bustatus:
-
Familiestilling:
lem af lungegaardshospitalet
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

030 Nicolai Hansen Lien

H.nr:
02
Alder/fødd:
1862
Fødestad:
Indre Holmedal
Bustatus:
-
Familiestilling:
lem af lungegaardshospitalet
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

031 Matthæus Mikalsen Raaheim

H.nr:
02
Alder/fødd:
1875
Fødestad:
Førde. Søndfjord
Bustatus:
-
Familiestilling:
lem af lungegaardshospitalet
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

032 Ole Olsen Kleve

H.nr:
02
Alder/fødd:
1863
Fødestad:
Bolsø
Bustatus:
-
Familiestilling:
lem af lungegaardshospitalet
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

033 Ingebrigt Jeremiassen Frøistad

H.nr:
02
Alder/fødd:
1856
Fødestad:
Gloppen
Bustatus:
-
Familiestilling:
lem af lungegaardshospitalet
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

034 Henrik Berntin Jacobsen Dybvaag

H.nr:
02
Alder/fødd:
1877
Fødestad:
Sund
Bustatus:
-
Familiestilling:
lem af lungegaardshospitalet
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

035 Paul Fredrik Jacobsen

H.nr:
02
Alder/fødd:
1867
Fødestad:
Alstadhaug
Bustatus:
-
Familiestilling:
lem af lungegaardshospitalet
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

036 Bjerte Larsen Bjørli

H.nr:
02
Alder/fødd:
1851
Fødestad:
Lesje
Bustatus:
-
Familiestilling:
lem af lungegaardshosp.
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

037 Peder Larsen

H.nr:
02
Alder/fødd:
1823
Fødestad:
Hjelmeland Stavanger
Bustatus:
-
Familiestilling:
lem af lungegaardshosp.
Sivilstand:
g
Yrke:
-

038 Halvor Liland

H.nr:
02
Alder/fødd:
1818
Fødestad:
Sirendal Lister
Bustatus:
-
Familiestilling:
lem af lunggaardshospitalet
Sivilstand:
g
Yrke:
-

039 Andreas Olsen Savland

H.nr:
02
Alder/fødd:
1863
Fødestad:
Nøstdal. Førde
Bustatus:
-
Familiestilling:
lem af lungegaardshospitalet
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

040 Ole Nilsen Toft

H.nr:
02
Alder/fødd:
1831
Fødestad:
Brønø
Bustatus:
-
Familiestilling:
lem af lungegaardshosp.
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

041 Anders Olsen Lie

H.nr:
02
Alder/fødd:
1859
Fødestad:
Thingvold
Bustatus:
-
Familiestilling:
lem af lungegaardshospitalet
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

042 Steffen Gabrielsen Hammer

H.nr:
02
Alder/fødd:
1836
Fødestad:
Gloppen
Bustatus:
-
Familiestilling:
lem af lungegaardshosp.
Sivilstand:
g
Yrke:
-

043 Andreas Andersen Furrehaug

H.nr:
02
Alder/fødd:
1875
Fødestad:
Førde
Bustatus:
-
Familiestilling:
lem af lungegaardshospital
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

044 Henrik Gregoriussen Keilen

H.nr:
02
Alder/fødd:
1875
Fødestad:
Lindaas
Bustatus:
-
Familiestilling:
lem af lungegaardshosp.
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

045 Johan Martin Sommer Pedersen Sørvær

H.nr:
02
Alder/fødd:
1864
Fødestad:
Tjøttø
Bustatus:
-
Familiestilling:
lem af lungegaardshosp.
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

046 Andreas Adolfsen Røtnæs

H.nr:
02
Alder/fødd:
1870
Fødestad:
Stegen
Bustatus:
-
Familiestilling:
lem af lungegaardshosp.
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

047 Albert Helgesen Kvorv

H.nr:
02
Alder/fødd:
1869
Fødestad:
Rustad Nordhordland.
Bustatus:
-
Familiestilling:
lem af lungegaardshospital
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

048 Mathias Eliassen Sæhle

H.nr:
02
Alder/fødd:
1869
Fødestad:
Nøstdal
Bustatus:
-
Familiestilling:
lem af lungegaardshosp.
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

049 Nils Nilsen Indre Thuen

H.nr:
02
Alder/fødd:
1852
Fødestad:
Os
Bustatus:
-
Familiestilling:
lem af lungegaardshosp.
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

050 Hans Endresen Vikøren

H.nr:
02
Alder/fødd:
1876
Fødestad:
Vik i Sogn
Bustatus:
-
Familiestilling:
lem af lungegaardshospitalet
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

Kjeldeinformasjon:

Folketeljing 1891 for 1301 Bergen kjøpstad

Gå til kjelde

Fylke:
Bergen
Kommune (1947):
Bergen
Geografisk område:
Bergen komm.
Startår:
1891
Sluttår:
1891

Teljingskrets:

001

Bustad by:

0108 Kalfarveien 33

Bydel:
-
Gardens nr.:
-
Oppbevaringstad

Rapportar