Rolle:
-
Hushaldnr:
01
Personnr:
005
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Barn
Kjønn:
m
Alder:
-
Fødselsdato:
1903-11-20
Fødestad:
Norderhov
Bustatus:
b
Sedvanleg bustad:
-
Sannsynleg opphaldstad:
-
Merknadar:
-

Arbeidslaus:
-
Trussamfunn:
s
Sjukdomstilstand:
-
Sjukdomslengd:
-
Yrke til forsørgjar:
-
Slektsskap med ektemann:
-
Tilflytta:
-
Adresse ved førre teljing:
-
Flytta frå adresse:
-
Bygning for nattopphald:
-
Statsborgarskap:
n
Etnisitet / fars etnisitet:
-
Mors etnisitet:
-
Språk:
-
Etasje:
-
Skule:
-
Hjemstavnskommune:
-
Stad ved førre teljing:
-
Flytta frå stad:
-

001 Nils Skagnæs

H.nr:
01
Alder/fødd:
1866-05-13
Fødestad:
Aadalen
Bustatus:
b
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Gaardbruker

002 Martha Skagnæs

H.nr:
01
Alder/fødd:
1873-03-20
Fødestad:
Norderhov
Bustatus:
b
Familiestilling:
hm
Sivilstand:
g
Yrke:
Gaardmandskone, organist

003 Sigurd Skagnæs

H.nr:
01
Alder/fødd:
1899-05-18
Fødestad:
Norderhov
Bustatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Barn

004 Margit Skagnæs

H.nr:
01
Alder/fødd:
1901-10-26
Fødestad:
Norderhov
Bustatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
Barn

005 Leif Skagnæs

H.nr:
01
Alder/fødd:
1903-11-20
Fødestad:
Norderhov
Bustatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Barn

006 Gunhild Skagnæs

H.nr:
01
Alder/fødd:
1905-07-18
Fødestad:
Norderhov
Bustatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
Barn

007 Reidar Skagnæs

H.nr:
01
Alder/fødd:
1908-07-02
Fødestad:
Norderhov
Bustatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Barn

008 Maren Andreassen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1890-04-26
Fødestad:
Norderhov
Bustatus:
b
Familiestilling:
tj
Sivilstand:
ug
Yrke:
Husstel og fjøsstel

009 Borghild Larsen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1887-02-17
Fødestad:
Norderhov
Bustatus:
b
Familiestilling:
tj
Sivilstand:
ug
Yrke:
Husstel og fjøsstel

010 Martin Olsen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1887-03-31
Fødestad:
Norderhov
Bustatus:
b
Familiestilling:
tj
Sivilstand:
ug
Yrke:
gaardsgut og kjører

011 Hans Johnsrud

H.nr:
01
Alder/fødd:
1892-10-07
Fødestad:
Norderhov
Bustatus:
b
Familiestilling:
tj
Sivilstand:
ug
Yrke:
gaardsgut og kjører

012 Karen Ultvedt

H.nr:
01
Alder/fødd:
1817-07-02
Fødestad:
Hole
Bustatus:
b
Familiestilling:
fl
Sivilstand:
e
Yrke:
Føderaadskone

Kjeldeinformasjon:

Folketelling 1910 for 0613 Norderhov herred

Gå til kjelde

Fylke:
Buskerud
Kommune (1947):
Norderhov
Geografisk område:
Norderhov komm.
Ringerike futed.
Startår:
1910
Sluttår:
1910

Teljingskrets:

002b Kirkeskolens krets

Bustad land:

0030 Ultvedt

Matr.nr/Gnr:
29
Løpenr/Bnr:
3, 4
Oppbevaringstad

Rapportar