Teljingskretsoversikt

Teljingskrets: 010 Storgaten-Nils Ankers gt.-Oscars gt.

Permanent ID: tf01036333006911
Herad / By:
Fredrikshald
Prestegjeld:
-
Sokn:
-
Teljingkretsnr:
010
Namn på teljingkrets:
Storgaten-Nils Ankers gt.-Oscars gt.
Merknadar:
-

0001 Strandgate

Bydel:
-
Gardens nr.:
366 505
Tal personlister:
1
Tilstedeværende personer:
8
Hjemmehørende personer:
8
Hustype :
vaaningshus

0002 Strandgate

Bydel:
-
Gardens nr.:
367 450b
Tal personlister:
1
Tilstedeværende personer:
3
Hjemmehørende personer:
3
Hustype :
-

0003 Strandgate

Bydel:
-
Gardens nr.:
369 506
Tal personlister:
3
Tilstedeværende personer:
6
Hjemmehørende personer:
6
Hustype :
vaaningshus & contor til Fiskebryggen

0004 Strandgate

Bydel:
-
Gardens nr.:
370 507
Tal personlister:
2
Tilstedeværende personer:
11
Hjemmehørende personer:
12
Hustype :
vaaningshus

0005 Strandgate

Bydel:
-
Gardens nr.:
371 509
Tal personlister:
5
Tilstedeværende personer:
21
Hjemmehørende personer:
21
Hustype :
vaaningshus

0006 Strandgate

Bydel:
-
Gardens nr.:
372
Tal personlister:
9
Tilstedeværende personer:
47
Hjemmehørende personer:
45
Hustype :
vaaningshus

0007 Vestregate og Strandgate

Bydel:
-
Gardens nr.:
373 446
Tal personlister:
3
Tilstedeværende personer:
11
Hjemmehørende personer:
11
Hustype :
forretningslokale

0008 Strandgate

Bydel:
-
Gardens nr.:
374 513
Tal personlister:
4
Tilstedeværende personer:
18
Hjemmehørende personer:
19
Hustype :
Væsentlig Fabrik

0009 Strandgate

Bydel:
-
Gardens nr.:
375 511a
Tal personlister:
9
Tilstedeværende personer:
44
Hjemmehørende personer:
45
Hustype :
vaaningshus

0010 Strandgate

Bydel:
-
Gardens nr.:
376 512a
Tal personlister:
6
Tilstedeværende personer:
19
Hjemmehørende personer:
18
Hustype :
vaaningshus

0011 Strandgate

Bydel:
-
Gardens nr.:
377
Tal personlister:
11
Tilstedeværende personer:
52
Hjemmehørende personer:
54
Hustype :
3 alm vaaningshus

0012 Strandgate

Bydel:
-
Gardens nr.:
378 443
Tal personlister:
3
Tilstedeværende personer:
10
Hjemmehørende personer:
10
Hustype :
Sparebank, Post- og Telegrafkontor samt Butik og Pantelaanindret

0013 Strandgate

Bydel:
-
Gardens nr.:
368 508
Tal personlister:
4
Tilstedeværende personer:
19
Hjemmehørende personer:
19
Hustype :
vaaningshus

0014 Vestergate

Bydel:
-
Gardens nr.:
292 450a
Tal personlister:
2
Tilstedeværende personer:
8
Hjemmehørende personer:
9
Hustype :
vaaningshus

0015 Vestergate

Bydel:
-
Gardens nr.:
394 449
Tal personlister:
3
Tilstedeværende personer:
11
Hjemmehørende personer:
11
Hustype :
vaaningshus

0016 Vestergate

Bydel:
-
Gardens nr.:
395 447a1
Tal personlister:
2
Tilstedeværende personer:
8
Hjemmehørende personer:
8
Hustype :
Foreningshus

0017 Vestergate

Bydel:
-
Gardens nr.:
396 445
Tal personlister:
5
Tilstedeværende personer:
26
Hjemmehørende personer:
30
Hustype :
vaaningshus

0018 Vestergate

Bydel:
-
Gardens nr.:
397 444
Tal personlister:
2
Tilstedeværende personer:
9
Hjemmehørende personer:
9
Hustype :
vaaningshus

0019 Theatergaten

Bydel:
-
Gardens nr.:
398 441a
Tal personlister:
4
Tilstedeværende personer:
31
Hjemmehørende personer:
30
Hustype :
vaaningshus

0020 Rebslagergate

Bydel:
-
Gardens nr.:
406
Tal personlister:
1
Tilstedeværende personer:
1
Hjemmehørende personer:
1
Hustype :
vaaningshus

0021 Rebslagergate

Bydel:
-
Gardens nr.:
407 432
Tal personlister:
2
Tilstedeværende personer:
4
Hjemmehørende personer:
4
Hustype :
vaaningshus

0022 Rebslagergate

Bydel:
-
Gardens nr.:
408
Tal personlister:
1
Tilstedeværende personer:
3
Hjemmehørende personer:
3
Hustype :
Theater og Økonomibygning

0023 Rebslagergate

Bydel:
-
Gardens nr.:
409 430
Tal personlister:
2
Tilstedeværende personer:
10
Hjemmehørende personer:
10
Hustype :
vaaningshus

0024 Rebslagergate

Bydel:
-
Gardens nr.:
410 431
Tal personlister:
4
Tilstedeværende personer:
9
Hjemmehørende personer:
9
Hustype :
vaaningshus

0025 Rebslagergate

Bydel:
-
Gardens nr.:
411 429a
Tal personlister:
2
Tilstedeværende personer:
11
Hjemmehørende personer:
11
Hustype :
Vaaningshus

0026 Rebslagergate

Bydel:
-
Gardens nr.:
412 428
Tal personlister:
3
Tilstedeværende personer:
5
Hjemmehørende personer:
5
Hustype :
-

0027 Rebslagergate

Bydel:
-
Gardens nr.:
413 817
Tal personlister:
2
Tilstedeværende personer:
7
Hjemmehørende personer:
7
Hustype :
vaaningshus

0028 Rebslagergate

Bydel:
-
Gardens nr.:
414
Tal personlister:
4
Tilstedeværende personer:
18
Hjemmehørende personer:
16
Hustype :
vaaningshus

0029 Nils Ankersgate

Bydel:
-
Gardens nr.:
418 429b
Tal personlister:
6
Tilstedeværende personer:
11
Hjemmehørende personer:
11
Hustype :
vaaningshus og snedkerverksted i særskildt bagbygning

0030 Oscarsgate

Bydel:
-
Gardens nr.:
443
Tal personlister:
2
Tilstedeværende personer:
14
Hjemmehørende personer:
14
Hustype :
Skolebygning

0031 Violgaten %Oscarsgate%

Bydel:
-
Gardens nr.:
452 517
Tal personlister:
1
Tilstedeværende personer:
17
Hjemmehørende personer:
9
Hustype :
vaaningshus

0032 Violgaten

Bydel:
-
Gardens nr.:
454 447a2b
Tal personlister:
3
Tilstedeværende personer:
10
Hjemmehørende personer:
10
Hustype :
Vaaningshus

0033 Violgaten

Bydel:
-
Gardens nr.:
455 442b
Tal personlister:
1
Tilstedeværende personer:
5
Hjemmehørende personer:
5
Hustype :
vaaningshus Arbeidersamfundets bygning

0034 Violgaten

Bydel:
-
Gardens nr.:
456 439a1
Tal personlister:
4
Tilstedeværende personer:
16
Hjemmehørende personer:
16
Hustype :
Vaaningshus

0035 Violgaten

Bydel:
-
Gardens nr.:
457 332b
Tal personlister:
7
Tilstedeværende personer:
28
Hjemmehørende personer:
28
Hustype :
vaaningshus

0036 Violgaten

Bydel:
-
Gardens nr.:
458 816
Tal personlister:
2
Tilstedeværende personer:
6
Hjemmehørende personer:
7
Hustype :
vaaningshus

0037 Violgaten

Bydel:
-
Gardens nr.:
459
Tal personlister:
4
Tilstedeværende personer:
14
Hjemmehørende personer:
15
Hustype :
vaaningshus

0038 Violgaten

Bydel:
-
Gardens nr.:
468 322
Tal personlister:
1
Tilstedeværende personer:
3
Hjemmehørende personer:
3
Hustype :
Raadhusbygning

0039 Storgaten

Bydel:
-
Gardens nr.:
470
Tal personlister:
3
Tilstedeværende personer:
14
Hjemmehørende personer:
16
Hustype :
vaaningshus

0040 Storgaten

Bydel:
-
Gardens nr.:
472
Tal personlister:
6
Tilstedeværende personer:
24
Hjemmehørende personer:
25
Hustype :
Vaaningshus med forr.lokaler og bageribygn.

0041 Storgaten

Bydel:
-
Gardens nr.:
473 442
Tal personlister:
3
Tilstedeværende personer:
12
Hjemmehørende personer:
11
Hustype :
vaaningshus

0042 Storgaten

Bydel:
-
Gardens nr.:
475 330
Tal personlister:
6
Tilstedeværende personer:
18
Hjemmehørende personer:
19
Hustype :
vaaningshus

0043 Storgaten

Bydel:
-
Gardens nr.:
476
Tal personlister:
2
Tilstedeværende personer:
7
Hjemmehørende personer:
7
Hustype :
vaaningshus, forretningslokale

0044 Storgaten

Bydel:
-
Gardens nr.:
479
Tal personlister:
5
Tilstedeværende personer:
25
Hjemmehørende personer:
27
Hustype :
vaaningshus, forretningslokale fabrikbygning

0045 Storgaten

Bydel:
-
Gardens nr.:
480
Tal personlister:
3
Tilstedeværende personer:
11
Hjemmehørende personer:
11
Hustype :
vaaningshus

Kjeldeinformasjon:

Folketelling 1910 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

Gå til kjelde

Fylke:
Østfold
Kommune (1947):
Halden
Geografisk område:
Fredrikshald komm.
Startår:
1910
Sluttår:
1910
Ansvarleg aktør

Rapportar