Husværenummer:
02
Plassering:
-
Etasje:
2 og 3
Husleige:
125/måned
Tal rom i kjellar:
-
Tal rom i etasjane:
8
Tal rom på kvist/loft:
-
Tal rom for tenarar:
-
Skanna bilete:
-
Tal personar til stades:
-
Tal heimehøyrande personar:
-
Tal oppteke husvære:
-
Tal kjøkken:
1
Tal baderom:
-
Tal personar i kjellaren:
-
Tal personar i etasjane:
-
Tal personar på kvist/loft:
-
Tal rom til losjerande:
-
Elektrisk lys:
-
Merknadar:
-

001 Olav Graadal

H.nr:
00
Alder/fødd:
1901-02-09
Fødestad:
Røros
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Stasjonsbetjent NSB

002 Evald Strand

H.nr:
00
Alder/fødd:
1902-04-03
Fødestad:
Verdal
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Stasjonsbetjent NSB

003 Juul Saxhaug

H.nr:
00
Alder/fødd:
1904-03-07
Fødestad:
Frol
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Trafikkelev NSB

004 Arnstein Kongshaug

H.nr:
00
Alder/fødd:
1901-02-09
Fødestad:
Stjørdal
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Telegrafist

005 Kjetil Olaf Haugeto

H.nr:
00
Alder/fødd:
1900-03-03
Fødestad:
Gjerstad
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Stud.tech

006 Caroline Christiansen

H.nr:
00
Alder/fødd:
1867-07-04
Fødestad:
Kristiansand
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
e
Yrke:
Husmor

007 Trygve Christiansen

H.nr:
00
Alder/fødd:
1894-09-01
Fødestad:
Kristiansand
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
g
Yrke:
Mekaniker

008 Ruby V. Christiansen

H.nr:
00
Alder/fødd:
1895-11-20
Fødestad:
Fielding, New Zealand
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
g
Yrke:
Husmor

Kjeldeinformasjon:

Kommunal folketeljing 1925 for 1601 Trondheim kjøpstad

Gå til kjelde

Fylke:
Sør-Trøndelag
Kommune (1947):
Trondheim
Geografisk område:
Trondheim komm.
Startår:
1925
Sluttår:
1925

Teljingskrets:

000

Bustad by:

3230 Weidemanns vei 23

Bydel:
Baklandet
Oppbevaringstad

Rapportar