Husværenummer:
02
Plassering:
-
Etasje:
2
Husleige:
28/måned
Tal rom i kjellar:
-
Tal rom i etasjane:
3
Tal rom på kvist/loft:
-
Tal rom for tenarar:
-
Skanna bilete:
-
Tal personar til stades:
-
Tal heimehøyrande personar:
-
Tal oppteke husvære:
-
Tal kjøkken:
1
Tal baderom:
-
Tal personar i kjellaren:
-
Tal personar i etasjane:
-
Tal personar på kvist/loft:
-
Tal rom til losjerande:
-
Elektrisk lys:
-
Merknadar:
-

001 Ole Bjørlykke

H.nr:
00
Alder/fødd:
1894-05-30
Fødestad:
Ålesund
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Tollassistent

002 Sofie Bjørlykke

H.nr:
00
Alder/fødd:
1896-07-03
Fødestad:
Namdalseid
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Hustru

003 Ella Bjørlykke

H.nr:
00
Alder/fødd:
1916-11-10
Fødestad:
Namsos
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
-

004 Odd Bjørlykke

H.nr:
00
Alder/fødd:
1918-04-03
Fødestad:
Trondheim
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
-

005 Sigfred Bjørlykke

H.nr:
00
Alder/fødd:
1921-10-22
Fødestad:
Trondheim
Bustatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
-

Kjeldeinformasjon:

Kommunal folketeljing 1925 for 1601 Trondheim kjøpstad

Gå til kjelde

Fylke:
Sør-Trøndelag
Kommune (1947):
Trondheim
Geografisk område:
Trondheim komm.
Startår:
1925
Sluttår:
1925

Teljingskrets:

000

Bustad by:

1178 Innherredsveien 37

Bydel:
Lademoen
Oppbevaringstad

Rapportar