Husværenummer:
01
Plassering:
-
Etasje:
-
Husleige:
-
Tal rom i kjellar:
-
Tal rom i etasjane:
-
Tal rom på kvist/loft:
-
Tal rom for tenarar:
-
Skanna bilete:
-
Tal personar til stades:
-
Tal heimehøyrande personar:
-
Tal oppteke husvære:
-
Tal kjøkken:
-
Tal baderom:
-
Tal personar i kjellaren:
-
Tal personar i etasjane:
-
Tal personar på kvist/loft:
-
Tal rom til losjerande:
-
Elektrisk lys:
-
Merknadar:
E: Leilighetsinformasjon mangler

001 Johan L. Henningsen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1864
Fødestad:
Kristiania
Bustatus:
b
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Kulhandler

002 Karoline Henningsen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1868
Fødestad:
Skedsmo
Bustatus:
b
Familiestilling:
hm
Sivilstand:
g
Yrke:
kaffe

003 Fredrik Henningsen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1899.12.20
Fødestad:
Kristiania
Bustatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
g
Yrke:
Søn

004 Kamila Hansen

H.nr:
01
Alder/fødd:
1880
Fødestad:
Kristiania
Bustatus:
b
Familiestilling:
tj
Sivilstand:
ug
Yrke:
Kaffe

Kjeldeinformasjon:

Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad

Gå til kjelde

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo
Geografisk område:
Kristiania komm.
Startår:
1900
Sluttår:
1900

Teljingskrets:

361

Bustad by:

0005 Briskebyveien 8

Bydel:
-
Oppbevaringstad

Rapportar