Andreas Martinsen de Nordenstjerne

Nøkkelinformasjon

Type:
Person
Første bidrag:
-
Siste bidrag:
-
Lisens:
-

Kontaktinformasjon

Telefon:
-
E-post:
-
Nettside:
-

Om Andreas Martinsen de Nordenstjerne

Nordenstjernes fagområde er interdisiplinær historie, som omfatter historie, historisk arkeologi, samfunnsvitenskap og arkivvitenskap. Nordenstjerne har utdannelse fra høyere læresteder i Norge og utenlands. Nordenstjerne er lokal- og regionalhistorisk kildeavskriver, forfatter og forlegger.

Som Helgelands første bilhistoriker befatter Nordenstjerne seg i hovedsak med områdene merkantil bilhistorie og privatbilisme. Bidrag Luksusskatt på kjøretøy 1930-1932 i Helgeland politidistrikt, søknader om fritakelse