Statsarkivet i Trondheim

Publisert: 2019-07-15
Arkiv: Støren sokneprestkontor
Fylke: Sør-Trøndelag
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-07-10
Arkiv: Uttrøndelag politikammer
Fylke: Sør-Trøndelag
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-07-10
Arkiv: Uttrøndelag politikammer
Fylke: Sør-Trøndelag
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-07-10
Arkiv: Uttrøndelag politikammer
Fylke: Sør-Trøndelag
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-07-10
Arkiv: Uttrøndelag politikammer
Fylke: Sør-Trøndelag
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-07-10
Arkiv: Uttrøndelag politikammer
Fylke: Sør-Trøndelag
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-07-10
Arkiv: Uttrøndelag politikammer
Fylke: Sør-Trøndelag
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-07-10
Arkiv: Uttrøndelag politikammer
Fylke: Sør-Trøndelag
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-07-10
Arkiv: Uttrøndelag politikammer
Fylke: Sør-Trøndelag
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-07-10
Arkiv: Uttrøndelag politikammer
Fylke: Sør-Trøndelag
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-07-10
Arkiv: Uttrøndelag politikammer
Fylke: Sør-Trøndelag
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-07-10
Arkiv: Uttrøndelag politikammer
Fylke: Sør-Trøndelag
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-03-20
Arkiv: Norges Brannkasse Trondheim magistrat
Fylke: Sør-Trøndelag
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-03-20
Arkiv: Televerket, Mosjøen telegrafstasjon
Fylke: Nordland
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-03-20
Arkiv: Televerket, Mosjøen telegrafstasjon
Fylke: Nordland
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-03-05
Arkiv: Norges Brannkasse Trondheim magistrat
Fylke: Sør-Trøndelag
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-03-05
Arkiv: Norges Brannkasse Trondheim magistrat
Fylke: Sør-Trøndelag
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-02-19
Arkiv: Inderøy sorenskriveri
Fylke: Nord-Trøndelag
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-02-19
Arkiv: Inderøy sorenskriveri
Fylke: Nord-Trøndelag
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-02-19
Arkiv: Inderøy sorenskriveri
Fylke: Nord-Trøndelag
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-02-14
Arkiv: Norges Brannkasse Tysfjord
Fylke: Nordland
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-02-14
Arkiv: Norges Brannkasse Tysfjord
Fylke: Nordland
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-02-14
Arkiv: Norges Brannkasse Værøy og Røst
Fylke: Nordland
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-02-14
Arkiv: Norges Brannkasse Værøy og Røst
Fylke: Nordland
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-02-14
Arkiv: Norges Brannkasse Øksnes
Fylke: Nordland
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-02-14
Arkiv: Norges Brannkasse Gildeskål
Fylke: Nordland
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-02-14
Arkiv: Norges Brannkasse Gildeskål
Fylke: Nordland
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-02-11
Arkiv: Norges Brannkasse Tysfjord
Fylke: Nordland
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-01-28
Arkiv: Norges Brannkasse Trondheim magistrat
Fylke: Sør-Trøndelag
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-01-28
Arkiv: Norges Brannkasse Trondheim magistrat
Fylke: Sør-Trøndelag
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-01-28
Arkiv: Norges Brannkasse Trondheim magistrat
Fylke: Sør-Trøndelag
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-01-28
Arkiv: Norges Brannkasse Trondheim magistrat
Fylke: Sør-Trøndelag
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-01-28
Arkiv: Norges Brannkasse Trondheim magistrat
Fylke: Sør-Trøndelag
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-01-28
Arkiv: Norges Brannkasse Trondheim magistrat
Fylke: Sør-Trøndelag
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-01-15
Arkiv: Norges Brannkasse Trondheim magistrat
Fylke: Sør-Trøndelag
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-01-15
Arkiv: Norges Brannkasse Trondheim magistrat
Fylke: Sør-Trøndelag
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-01-04
Arkiv: Norges Brannkasse Halsa og Tustna
Fylke: Møre og Romsdal
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2019-01-04
Arkiv: Norges Brannkasse Vefsn
Fylke: Nordland
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2018-12-11
Arkiv: Norges Brannkasse Gildeskål
Fylke: Nordland
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2018-12-11
Arkiv: Norges Brannkasse Trondheim magistrat
Fylke: Sør-Trøndelag
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2018-12-11
Arkiv: Norges Brannkasse Trondheim magistrat
Fylke: Sør-Trøndelag
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2018-12-11
Arkiv: Norges Brannkasse Trondheim magistrat
Fylke: Sør-Trøndelag
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2018-12-11
Arkiv: Norges Brannkasse Trondheim magistrat
Fylke: Sør-Trøndelag
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2018-12-11
Arkiv: Norges Brannkasse Trondheim magistrat
Fylke: Sør-Trøndelag
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2018-12-11
Arkiv: Norges Brannkasse Trondheim magistrat
Fylke: Sør-Trøndelag
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2018-12-03
Arkiv: Fylkesmannen i Nordland
Fylke: Nordland
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve
Publisert: 2018-12-03
Arkiv: Fylkesmannen i Nordland
Fylke: Nordland
Skanna versjon: Bla i skanna utgåve