Oslo folkeregister, Registerkort

SAO/A-11715

F: UTFLYTTEDE OG UTVANDREDE

Fa: Utflyttede

Fac: Utflyttede III Oslo

L0679: Menn og kvinner

Oslo folkeregister, Registerkort, Utflyttede III Oslo, no. 679: 1961, men and women, Hl - Ho

Geography

County:
Akershus, Oslo
Municipality (1947):
Aker, Oslo

Remarks

Menn og kvinner: Hl - Ho. Kortene er fonetisk-alfabetisk sortert.