Permanent ID: tf01036341005673
Township / City:
Skjeberg
Parish:
Skjeberg
Parish:
Ullerø anneks
Census district no.:
011
Name of census district:
Berg
Remarks:
-

0001 Karlsøen

Matr.nr/Gnr:
133
Løpenr/Bnr:
1
Number of households:
-
Tilstedeværende personer:
8-4-4
Hjemmehørende personer:
8-4-4

0002 Karlsøen østre og mellem

Matr.nr/Gnr:
133
Løpenr/Bnr:
3, 7
Number of households:
-
Tilstedeværende personer:
7-4-3
Hjemmehørende personer:
7-4-3

0003 Bjerknes

Matr.nr/Gnr:
133
Løpenr/Bnr:
6
Number of households:
-
Tilstedeværende personer:
7-4-3
Hjemmehørende personer:
6-3-3

0004 Sjøli

Matr.nr/Gnr:
133
Løpenr/Bnr:
8
Number of households:
-
Tilstedeværende personer:
5-2-3
Hjemmehørende personer:
6-4-2

0005 Ørnekupa

Matr.nr/Gnr:
133
Løpenr/Bnr:
2
Number of households:
-
Tilstedeværende personer:
14-10-4
Hjemmehørende personer:
17-13-4

0006 Karlsøen (søndre)

Matr.nr/Gnr:
133
Løpenr/Bnr:
4
Number of households:
-
Tilstedeværende personer:
6-2-4
Hjemmehørende personer:
6-2-4

0007 Hummerklova

Matr.nr/Gnr:
133
Løpenr/Bnr:
4
Number of households:
-
Tilstedeværende personer:
3-1-2
Hjemmehørende personer:
3-1-2

0008 Bukkenes

Matr.nr/Gnr:
133
Løpenr/Bnr:
5
Number of households:
-
Tilstedeværende personer:
7-3-4
Hjemmehørende personer:
7-3-4

0009 Bukholmen

Matr.nr/Gnr:
134
Løpenr/Bnr:
4
Number of households:
-
Tilstedeværende personer:
3-2-1
Hjemmehørende personer:
3-2-1

0010 Bergli

Matr.nr/Gnr:
134
Løpenr/Bnr:
10
Number of households:
-
Tilstedeværende personer:
6-4-2
Hjemmehørende personer:
6-4-2

0011 Furulund

Matr.nr/Gnr:
134
Løpenr/Bnr:
4
Number of households:
-
Tilstedeværende personer:
7-2-5
Hjemmehørende personer:
7-2-5

0012 Brevik

Matr.nr/Gnr:
134
Løpenr/Bnr:
3
Number of households:
-
Tilstedeværende personer:
3-2-1
Hjemmehørende personer:
4-2-2

0013 Berget

Matr.nr/Gnr:
134
Løpenr/Bnr:
7
Number of households:
-
Tilstedeværende personer:
20-9-11
Hjemmehørende personer:
20-9-11

0014 Brevik Langvik

Matr.nr/Gnr:
134
Løpenr/Bnr:
5, 8
Number of households:
-
Tilstedeværende personer:
6-3-3
Hjemmehørende personer:
9-4-5

0015 Brevik nordre

Matr.nr/Gnr:
134
Løpenr/Bnr:
6
Number of households:
-
Tilstedeværende personer:
12-8-4
Hjemmehørende personer:
12-8-4

0016 Holmestrand

Matr.nr/Gnr:
134
Løpenr/Bnr:
4
Number of households:
-
Tilstedeværende personer:
8-6-2
Hjemmehørende personer:
8-6-2

0017 Olseng vestre

Matr.nr/Gnr:
134
Løpenr/Bnr:
4
Number of households:
-
Tilstedeværende personer:
5-1-4
Hjemmehørende personer:
7-3-4

0018 Olseng søndre

Matr.nr/Gnr:
134
Løpenr/Bnr:
3
Number of households:
-
Tilstedeværende personer:
11-7-4
Hjemmehørende personer:
10-6-4

0019 Olseng

Matr.nr/Gnr:
134
Løpenr/Bnr:
1
Number of households:
-
Tilstedeværende personer:
7-4-3
Hjemmehørende personer:
7-4-3

0020 Grønli

Matr.nr/Gnr:
134
Løpenr/Bnr:
3
Number of households:
-
Tilstedeværende personer:
2-1-1
Hjemmehørende personer:
2-1-1

0021 Lund

Matr.nr/Gnr:
134
Løpenr/Bnr:
9
Number of households:
-
Tilstedeværende personer:
7-3-4
Hjemmehørende personer:
7-3-4

0022 Birkeheim

Matr.nr/Gnr:
134
Løpenr/Bnr:
1
Number of households:
-
Tilstedeværende personer:
9-4-5
Hjemmehørende personer:
9-4-5

0023 Helle søndre

Matr.nr/Gnr:
134
Løpenr/Bnr:
13
Number of households:
-
Tilstedeværende personer:
5-1-4
Hjemmehørende personer:
5-1-4

0024 Helle

Matr.nr/Gnr:
134
Løpenr/Bnr:
2
Number of households:
-
Tilstedeværende personer:
4-2-2
Hjemmehørende personer:
4-2-2

0025 Grotten nedre

Matr.nr/Gnr:
134
Løpenr/Bnr:
12
Number of households:
-
Tilstedeværende personer:
8-4-4
Hjemmehørende personer:
8-4-4

0026 Grotten øvre

Matr.nr/Gnr:
134
Løpenr/Bnr:
11
Number of households:
-
Tilstedeværende personer:
6-2-4
Hjemmehørende personer:
6-2-4

0027 Huset

Matr.nr/Gnr:
154
Løpenr/Bnr:
1
Number of households:
-
Tilstedeværende personer:
11-7-4
Hjemmehørende personer:
11-7-4

0028 Grindal

Matr.nr/Gnr:
135
Løpenr/Bnr:
6
Number of households:
-
Tilstedeværende personer:
7-4-3
Hjemmehørende personer:
7-4-3

0029 Helgheim

Matr.nr/Gnr:
135
Løpenr/Bnr:
4
Number of households:
-
Tilstedeværende personer:
2-1-1
Hjemmehørende personer:
2-1-1

0030 Myra

Matr.nr/Gnr:
135
Løpenr/Bnr:
7
Number of households:
-
Tilstedeværende personer:
8-7-1
Hjemmehørende personer:
5-4-1

0031 Berg vestre

Matr.nr/Gnr:
135
Løpenr/Bnr:
3
Number of households:
-
Tilstedeværende personer:
5-3-2
Hjemmehørende personer:
5-3-2

0032 Berg søndre

Matr.nr/Gnr:
135
Løpenr/Bnr:
2
Number of households:
-
Tilstedeværende personer:
9-4-5
Hjemmehørende personer:
9-4-5

0033 Berg

Matr.nr/Gnr:
135
Løpenr/Bnr:
1
Number of households:
-
Tilstedeværende personer:
6-2-4
Hjemmehørende personer:
6-2-4

0034 Strand, Ørseng

Matr.nr/Gnr:
136
Løpenr/Bnr:
5, 1
Number of households:
-
Tilstedeværende personer:
8-5-3
Hjemmehørende personer:
8-5-3

0035 Ørsæt (Ørseng vestre)

Matr.nr/Gnr:
137
Løpenr/Bnr:
6
Number of households:
-
Tilstedeværende personer:
11-6-5
Hjemmehørende personer:
11-6-5

0036 Ørseng

Matr.nr/Gnr:
136
Løpenr/Bnr:
3
Number of households:
-
Tilstedeværende personer:
10-4-6
Hjemmehørende personer:
10-4-6

0037 Løvaas

Matr.nr/Gnr:
137
Løpenr/Bnr:
7
Number of households:
-
Tilstedeværende personer:
11-6-5
Hjemmehørende personer:
11-6-5

0038 Skar vestre

Matr.nr/Gnr:
137
Løpenr/Bnr:
2
Number of households:
-
Tilstedeværende personer:
2-2-0
Hjemmehørende personer:
4-4-0

0039 Sandløkken

Matr.nr/Gnr:
137
Løpenr/Bnr:
4
Number of households:
-
Tilstedeværende personer:
3-2-1
Hjemmehørende personer:
4-2-2

0040 Skar

Matr.nr/Gnr:
137
Løpenr/Bnr:
3, 5
Number of households:
-
Tilstedeværende personer:
11-4-7
Hjemmehørende personer:
11-4-7

0041 Ravning

Matr.nr/Gnr:
138
Løpenr/Bnr:
1
Number of households:
-
Tilstedeværende personer:
12-5-7
Hjemmehørende personer:
12-5-7

0042 Lien

Matr.nr/Gnr:
136
Løpenr/Bnr:
2
Number of households:
-
Tilstedeværende personer:
5-1-4
Hjemmehørende personer:
5-1-4

0043 Skavhaugen

Matr.nr/Gnr:
136
Løpenr/Bnr:
8
Number of households:
-
Tilstedeværende personer:
5-2-3
Hjemmehørende personer:
6-3-3

0044 Aasen

Matr.nr/Gnr:
138
Løpenr/Bnr:
7
Number of households:
-
Tilstedeværende personer:
4-1-3
Hjemmehørende personer:
4-1-3

0045 Birkeli

Matr.nr/Gnr:
138
Løpenr/Bnr:
6
Number of households:
-
Tilstedeværende personer:
11-7-4
Hjemmehørende personer:
11-7-4

0046 Nordhavn

Matr.nr/Gnr:
138
Løpenr/Bnr:
8
Number of households:
-
Tilstedeværende personer:
10-7-3
Hjemmehørende personer:
10-7-3

0047 Delebæk

Matr.nr/Gnr:
138
Løpenr/Bnr:
3
Number of households:
-
Tilstedeværende personer:
4-1-3
Hjemmehørende personer:
5-2-3

0048 Komperød, Skovdal

Matr.nr/Gnr:
140, 136
Løpenr/Bnr:
4, 7
Number of households:
-
Tilstedeværende personer:
7-3-4
Hjemmehørende personer:
7-3-4

0049 Sandhaug

Matr.nr/Gnr:
140
Løpenr/Bnr:
4
Number of households:
-
Tilstedeværende personer:
5-4-1
Hjemmehørende personer:
5-4-1

0050 Solbakken

Matr.nr/Gnr:
140
Løpenr/Bnr:
4
Number of households:
-
Tilstedeværende personer:
8-6-2
Hjemmehørende personer:
9-6-3

Source information:

1910 census for Skjeberg

Go to source

County:
Østfold
Municipality (1947):
Skjeberg
Geographic area:
Skjeberg muni.
Idd og Marker bailiwick
Start year:
1910
End year:
1910

Reports