National archives of Norway

Published: 2020-07-13
Archive: Steen, Sverre
County: Bergen, Oslo
Digitised version: Browse scans
Published: 2020-07-13
Archive: Steen, Sverre
County: Bergen, Oslo
Digitised version: Browse scans
Published: 2020-07-13
Archive: Steen, Sverre
County: Bergen, Oslo
Digitised version: Browse scans
Published: 2020-07-13
Archive: Steen, Sverre
County: Bergen, Oslo
Digitised version: Browse scans
Published: 2020-07-13
Archive: Steen, Sverre
County: Bergen, Oslo
Digitised version: Browse scans
Published: 2020-07-13
Archive: Steen, Sverre
County: Bergen, Oslo
Digitised version: Browse scans
Published: 2020-07-13
Archive: Steen, Sverre
County: Bergen, Oslo
Digitised version: Browse scans
Published: 2020-07-13
Archive: Steen, Sverre
County: Bergen, Oslo
Digitised version: Browse scans
Published: 2020-07-10
Archive: Sjøfartsdirektoratet med forløpere, skipsmapper slettede skip
County: Hele Norge
Digitised version: Browse scans
Published: 2020-07-10
Archive: Sjøfartsdirektoratet med forløpere, skipsmapper slettede skip
County: Hele Norge
Digitised version: Browse scans
Published: 2020-07-10
Archive: Sjøfartsdirektoratet med forløpere, skipsmapper slettede skip
County: Hele Norge
Digitised version: Browse scans
Published: 2020-07-10
Archive: Sjøfartsdirektoratet med forløpere, skipsmapper slettede skip
County: Hele Norge
Digitised version: Browse scans
Published: 2020-07-09
Archive: Utenriksstasjonene, Generalkonsulatet i Shanghai, Kina
County: Hele Norge, Kina
Digitised version: Browse scans
Published: 2020-07-09
Archive: Undersøkelseskommisjonen av 1945
County: Hele Norge
Digitised version: Browse scans
Published: 2020-07-09
Archive: Undersøkelseskommisjonen av 1945
County: Hele Norge
Digitised version: Browse scans
Published: 2020-07-09
Archive: Teknologibedriftenes Landsforening TBL
County: Hele Norge
Digitised version: Browse scans
Published: 2020-07-09
Archive: Teknologibedriftenes Landsforening TBL
County: Hele Norge
Digitised version: Browse scans
Published: 2020-07-09
Archive: Teknologibedriftenes Landsforening TBL
County: Hele Norge
Digitised version: Browse scans
Published: 2020-07-09
Archive: Forsvaret, Diverse avdelinger i Libanon, NORCOY i Somalia, Normedcoy s a
County: Hele Norge
Digitised version: Browse scans
Published: 2020-07-08
Archive: Landssvikarkivet
County: Buskerud, Oslo
Digitised version: Browse scans
Published: 2020-07-08
Archive: Botsfengslet
County: Oslo
Digitised version: Browse scans
Published: 2020-07-07
Archive: Direktoratet for utviklingshjelp (NORAD)
County: Hele Norge
Digitised version: Browse scans
Published: 2020-07-07
Archive: Motzfeldt-familien
County: Oslo, Sør-Trøndelag
Digitised version: Browse scans
Published: 2020-07-07
Archive: Kirke- og undervisningsdepartementet, 1. skolekontor D
County: Aust-Agder, Oslo
Digitised version: Browse scans
Published: 2020-07-07
Archive: Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium
County: Hele Norge
Digitised version: Browse scans
Published: 2020-07-07
Archive: Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium
County: Hele Norge
Digitised version: Browse scans
Published: 2020-07-07
Archive: Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium
County: Hele Norge
Digitised version: Browse scans
Published: 2020-07-06
Archive: Kirke- og undervisningsdepartementet, 1. skolekontor D
County: Bergen
Digitised version: Browse scans
Published: 2020-07-06
Archive: Kirke- og undervisningsdepartementet, 1. skolekontor D
County: Bergen
Digitised version: Browse scans
Published: 2020-07-06
Archive: Direktoratet for utviklingshjelp (NORAD)
County: Hele Norge
Digitised version: Browse scans
Published: 2020-07-06
Archive: Direktoratet for utviklingshjelp (NORAD)
County: Hele Norge
Digitised version: Browse scans
Published: 2020-07-06
Archive: Direktoratet for utviklingshjelp (NORAD)
County: Hele Norge
Digitised version: Browse scans
Published: 2020-07-06
Archive: Sosialdepartementet, 2. sosialkontor D
County: Hele Norge, Oslo
Digitised version: Browse scans
Published: 2020-07-06
Archive: Teknologibedriftenes Landsforening TBL
County: Sør-Trøndelag
Digitised version: Browse scans
Published: 2020-07-06
Archive: Teknologibedriftenes Landsforening TBL
County: Aust-Agder
Digitised version: Browse scans
Published: 2020-07-06
Archive: Teknologibedriftenes Landsforening TBL
County: Troms
Digitised version: Browse scans
Published: 2020-07-06
Archive: Teknologibedriftenes Landsforening TBL
County: Troms
Digitised version: Browse scans
Published: 2020-07-06
Archive: Utenriksstasjonene, Ambassaden/Legasjonen i Beijing, Kina
County: Hele Norge, Kina
Digitised version: Browse scans
Published: 2020-07-04
Archive: Statspolitiet - Hovedkontoret / Osloavdelingen
County: Akershus, Oslo
Digitised version: Browse scans
Published: 2020-07-04
Archive: Statspolitiet - Hovedkontoret / Osloavdelingen
County: Akershus, Oslo
Digitised version: Browse scans