Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Vi regner med at hele tellingen vil være søkbar i løpet av høsten 2021. Les mer
SAKO, Andebu kirkebøker, F/Fa/L0006: Ministerialbok nr. 6, 1871-1878, s. 46

Skanna arkiver

Det er meir enn 30 millioner skanna sider tilgjengeleg, mellom anna kyrkjebøker, tinglysingar og skifteprotokollar. Korleis finn ein fram i dei arkiva som er skanna?

Generelt om bildevisning 
Med bildevisning menes den delen av tjenestene for skannet arkivmateriale som viser bildene, med tilhørende verktøy og funksjonalitet. Denne veiledningen gir en oversikt over funksjonaliteten.
Generelt om søkeskjema 
I et søkeskjema legger du inn den informasjonen du har om den skanna kilden du leter etter. Her får du vite mer om søkeskjema, hvordan...
Skrive ut skanna arkivmateriale 
Blir bildet for lite når du tar utskrift? Lurer du på hvordan du kan skrive ut flere sider om gangen? Denne veiledningen viser hvordan du...
Finn skanna kirkebøker 
De fleste kirkebøker som finnes i Arkivverket er skannet og tilgjengelig i Digitalarkivet. Her får du vite hvordan du søker etter skannede kirkebøker.
Innholdsside for kirkebøker 
En innholdsside hjelper deg å navigere til ønsket sted i den aktuelle kirkeboka.
Listetyper og filtervisning av kirkebøker 
Kirkebøker er ofte inndelt i lister over døpte, konfirmerte, vigde, gravlagte m.fl. Her får du vite mer om ulike listetyper i kirkebøkene, og du lærer...
Selvbetjeningsløsning for gammel grunnbok 
Gammel grunnbok ble ført i perioden 1936 til ca. 1991 og erstattet panteregistrene. Gammel grunnbok er nyttig for å finne tinglysinger fra før ca. 1991.
Søk etter eigedom i panteregistra 
I panteregistra finn du tilvisingar til tinglysingar sortert etter eigedom. Her får du vite korleis du går fram for å søke etter ein eigedom i...
2017-03-22
Søk etter panteregister 
Panteregister er register til pantebøkene. Det finst to typar panteregister, realpanteregister for fast eigedom og personalpanteregister for lausøyre (og anna). Her lærer du å søke...
Overgang mellom panteregistersøk 
Ikkje alle panteregister er lagde til rette for søk etter eigedomar. Difor er det nyttig å kunne variere mellom søk etter skanna panteregister og søk...
Søk etter pantebøker 
Pantebøker inneheld avskrifter av tinglyste dokumenter, ordna kronologisk. Her får du vite korleis du går fram for å søke etter skanna pantebøker.
Innhaldsside pantebøker 
Ei innhaldsside hjelper deg å finne fram i ei pantebok, men ikkje alle pantebøker har ei innhaldsside. Her lærer du korleis du finn, og korleis...