Direkteoppslag med dagboknummer

En funksjon for direkteoppslag med dagboknummer i pantebøker fra perioden 1936-1950 er under utvikling.

Tjenesten vil bli lansert i mai 2018. Veiledning vil komme.