Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Vi regner med at hele tellingen vil være søkbar i løpet av høsten 2021. Les mer
Skilt i et vindu
NTBs krigsarkiv

Korrekturmeldinger og kommentarer på transkriberte kirkebøker fra AMF

Publiseringen av transkriberte kirkebøker fra AMF har resultert i en stor økning av innsendte korrekturmeldinger.

Det har i flere år vært mulig å legge inn korrekturmeldinger og kommentarer på transkriberinger. Disse korrekturmeldingene har jevnlig blitt gjennomgått og evt. rettet opp. Høsten 2020 publiserte Digitalarkivet AMFs transkriberinger fra kirkebøkenes lister over døpte, viede og begravede mellom ca. 1815-1938. Dette førte til en dobling av de søkbare personpostene i Digitalarkivet, men også til en stor økning i innsendte korrekturmeldinger.

Økningen i korrekturmeldinger er så kraftig at Digitalarkivet ikke lenger har kapasitet til å gjennomgå dem. Ofte er det ikke bare en feil, men mange feil i en og samme transkribert kirkebok. Det er langt mer hensiktmessig å korrekturlese og rette hele kirkebøker, enn å ta tilfeldige rettelser.

På bakgrunn av dette har vi nå stengt muligheten for å rapportere på AMFs transkriberinger av kirkebøkenes lister over døpte, viede og begravede mellom ca. 1815-1938. I stedet har vi satt i gang et dugnadsprosjekt hvor målet er å få korrekturlest disse filene fra kirkebøkene. Det er langt mer hensiktmessig å korrekturlese og rette hele kirkebøker, enn å ta tilfeldige rettelser.

Dersom du ønsker å delta på dette dugnadsprosjektet kan du lese mer om dette på våre nettsider.