RA, Herredagen 1539-1664 (Kongens Retterting), A/L0011: Dombok, 1616, s. 87b-88a

Korleis lese gamal handskrift?

Dei skanna kjeldene i Digitalarkivet kan stundom vere vanskelege å lese. Her får du tips til korleis du kan lære deg å lese gamal handskrift, og kor du kan få hjelp til å tyde skrift.

Publisert: 2017-04-24

Digitalarkivet kan ikkje hjelpe deg med å lese dei skanna kjeldene, men det finst ressursar på nett som lærer deg kunsten å tyde gotisk skrift.

Les meir om gotisk handskrift

Universitetet i Bergen har, i samarbeid med Arkivverket, laga eit kurs i gotisk handskrift som er tilgjengeleg på nett.

Prøv kurs i gotisk handskrift

Du kan få hjelp av andre brukarar til å tyde særs utydeleg/vanskeleg skrift i Digitalarkivet sitt brukarforum.

Gå til forum for tyding av skanna kjelder

Hjå Arkivverket kan du tinge avskrifter til rettsleg bruk mot betaling.

Avskrifter