Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Les mer
Tre personer titter ut av kontoret.
Renathe, Ketil og Tone Merete frå redaksjonen i Bergen, 04.05.2018. Foto: Anonym.

Vi og vårt

Digitalarkivet er ei nettside, ein formidlingskanal for Arkivverket, men det ligg andre oppgåver til Digitalarkivet også. Vi som arbeider i Digitalarkivet har som primæroppgåve å gjere digitalt kjeldemateriale tilgjengeleg på internett.

Fagdirektør for Tilgjengeleggjering i Arkivverket, Anette Skogseth Clausen, har det overordna ansvaret for Digitalarkivet.

Digitalarkivet er sett saman av fleire grupper i Arkivverket med ulike arbeidsområde:

Redaksjonen

Redaksjonen har kontorplass ved Statsarkivet i Bergen og i Riksarkivet. Me arbeider med nettsidene, rettleiar brukarane og held all kontakt med brukarane på telefon, på e-post og i debattar. Redaksjonen er ansvarleg for informasjon på nettsidene, og mottak og publisering av digitale kjelder. Redaksjonen samarbeider med web-redaksjonen i Arkivverket.

Registrering

Registrering av kjelder i regi av Digitalarkivet skjer på to stader i landet: Statsarkiva i Bergen og Stavanger. Tidlegare hadde me ei registringseining på Voss òg. Registreringseiningane tek seg av storstila tasting/transkripsjon av data frå arkiva i Arkivverket. Registreringseiningane har blant anna sytt for å taste folketeljingane frå 1865, 1900 og 1910.

Skanning

Skanning av dokument i Arkivverket går hovudsakleg føre seg i Riksarkivet. All storskala-skanning skjer der, slik som skanning av mikrofilma materiale av kyrkjebøker, pantebøker, tingbøker og så vidare. Etter skanning er det indeksering og publisering på nettsidene.

Utvikling

Utvikling av ny funksjonalitet for Digitalarkivet skjer no i avdelinga Arkiv- og IT-utvikling, Arkivverket.