Det er i øyeblikket en feil med alle søk som avgrenser med årstall. Dette skyldes en feil i søkemotoren. Feilen er meldt til leverandøren 26. september.

Spesialtegn i søkbare data

Når man registrerer historiske dokumenter benytter man seg av og til av spesialtegn for å vise at noe er vanskelig å lese eller at opplysningene er lagt inn av personene som har laget registreringen.

?? (to spørsmålstegn rett etter hverandre) markerer utydelig eller uleselig skrift

For eksempel* "??" (to spørsmålstegn alene) man har ikke klart å lese ordet. "Kristi??": man er usikker på om ordet Kristi er riktig lese, eller man klarar ikke å lese det/de siste bokstavene.

@ (krøllalfa) benyttes som skilletegn mellom to alternative opplysninger

For eksempel: "Even@Sven": Det er ikke mulig å vite om det står Even eller Sven, begge navnene kan være riktige.

% (prosenttegn) viser til at et eller flere ord er overstrøket i arkivkilden

For eksempel: "Peder %Hans%": Hans er overstrøket, og det står nå Peder der.

!! (to utropstegn) viser til at opplysninger opplagt må vere feil eller opplysninger mangler

For eksempel: • "!!" (alene): opplysninger mangler • "1952!!": årstallet må vere feil.

* (asterisk) viser at opplysninger er lagt til, og ikke er å finne i arkivkilden

For eksempel: "Lauritsen*": viser at opplysningen, i dette tilfelle etternavnet, ikke er oppgitt i arkivkilden for denne personen, men er lagt til av den som registrerte på grunnlag av andre opplysinger i kilden om personar (for eksempel foreldre eller søsken).

E: viser til at merknaden ikke finnes i arkivkilden, men er lagt til av den som registrerte

For eksempel: • "E: Etternavn er ikke oppgitt": Den som registrerte har lagt til en opplysning om at etternavn ikke er oppgitt.