Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Vi regner med at hele tellingen vil være søkbar i løpet av høsten 2021. Les mer

Spesialteikn i søkbare data

Når ein omformar handskrivne innførslar i kjeldene til søkbare data i Digitalarkivet, nyttar ein stundom særskilde teikn for å vise at noko er vanskeleg å lese eller at opplysingar er lagde til av den som transkriberer.

Døme:

"??" (to spørsmålsteikn åleine): ein har ikkje klart å lese ordet.

"Kristi??": ein er usikker på om ordet Kristi er riktig lese, eller ein klarar ikkje å lese det siste skriftteiknet/dei siste skriftteikna.

Døme:

"Even@Sven": det er ikkje råd å vite om det står Even eller Sven, begge namn kan vere riktige.

Døme:

"Peder %Hans%": Hans er stroke, og det står no Peder der.

Døme:

  • "!!" (åleine): opplysing vantar
  • "1952!!": årstalet må vere feil, til dømes i fødd år i ei folketeljing frå 1875.

Døme:

"Lauritsen*": viser at opplysinga, i dette tilfelle etternamnet, ikkje er oppgjeve i arkivkjelda for denne personen, men er lagt til av den som transkriberer på grunnlag av andre opplysingar i kjelda om personar (til dømes foreldre eller sysken).

Døme:

  • "E: Etternamn er ikkje oppgjeve": Den som transkriberer har lagt til ei opplysing om at etternamn ikkje er oppgjeve.