Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Vi regner med at hele tellingen vil være søkbar i løpet av våren 2021. Les mer
1801-teljinga for Haus i Hordaland i gamle Digitalarkivet

Gamle Digitalarkivet er ikkje lengre tilgjengeleg

14. juni 2019 blei den gamle versjonen av Digitalarkivet teke av lufta. / The old version of the Digital Archives are not available online.

Publisert: 2019-06-14

Grunna sikkerheitsproblem kan den gamle versjonen av Digitalarkivet ikkje lengre vere tilgjengeleg. Det er eit sikkerheitshol i den tekniske løysinga som ikkje kan rettast på dei gamle serverane og det kan ikkje flyttast over til ny teknisk plattform. Bruk dagens versjon av Digitalarkivet:

Digitalarkivet

Den nye versjonen av Digitalarkivet har vore i drift sidan 2011, og det aller meste av data som var tilgjengeleg i gamle Digitalarkivet er også tilgjengeleg i det nye. Det fins nokre unntak, til dømes ein koda versjon av 1801-teljinga. Forskarar og studentar som har nytta særskild funksjonalitet i den gamle versjonen, kan ta kontakt med Digitalarkivet: digitalarkivet@arkivverket.no

Les meir her:

Digitalarkivet sine gamle nettsider (GDA) er tatt ned grunna eit nyleg oppdaga sikkerhetsproblem


Due to security issues with the old version, this will no longer be available. It is a security hole in the technical solution that cannot be corrected on the old servers and we cannot move it to the new platform. Use the current version:

The Digital Archives of Norway

The new version of the Digital Archive has been in operation since 2011, and most of the data that was available in the old Digital Archives is also available in the new. There are some exceptions, e.g. a coded version of the 1801 census and some specific functionalities used by researchers and students. Do you need this, contact the digitalarkivet@arkivverket.no