Spørsmål om Finn kjelde

Finn kjelde er inngangsporten til størstedelen av det digitaliserte arkivmaterialet i Digitalarkivet. Her finn du svar på ofte stilte spørsmål om Finn kjelde.

Finn kjelde søkjer i kjeldeinformasjonen til dei mange tusen arkivkjeldene som er lagt ut i Digitalarkivet (med nokre få unntak), slik at du kan finne ut kva slags arkivmateriale som er digitalt tilgjengeleg. Finn kjelde er difor ein fin stad å starte dersom du ikkje veit om arkivmaterialet du leitar etter er skanna eller søkbart, om du er ny i Digitalarkivet, eller dersom om du ønskjer å utforske kjeldetilfanget i Digitalarkivet. Er du berre interessert i kyrkjebøker, kan du avgrense på kategori, ønskjer du kjelder frå ein gitt tidsperiode kan du avgrense på periode, eller viss du syns det er vanskeleg å lese kjeldematerialet, kan du avgrense på form og velje å søkje etter berre arkivmateriale som allereie er transkribert og søkbart. Når du har funne arkivkjeldene du er interessert i, kan du gå vidare til dei enkelte arkivkjeldene og utforske innhaldet i dei.

Merk at du kan ikkje bruke Finn kjelde til å søkje etter personnamn, med mindre personnamnet er ein del av kjeldeinformasjonen: Eit søk på "Fridtjof Nansen" vil gje treff på arkivkjelder frå arkivet "Arbeidskomitéen for Fridtjof Nansens polarekspedisjon", samt skipsteikningar for fartøyet "LPG/T Fridtjof Nansen" i arkivet "Kristiansand mekaniske verksted". For å finne Fridtjof Nansen i folketeljingar, kyrkjebøker og andre kjelder, må du søkje i innhaldet til kjeldene.

Form seier noko om korleis arkivmaterialet er vorte digitalisert. Skanna tyder at ein kan søkje fram ei arkivkjelde, men ein må sjølv lese og navigere i ho. Søkbart tyder at nokon har transkribert og gjort ho søkbar, eller at arkivkjelda er digitalt skapt og er søkbar i utgangspunktet. Fulltekst tyder at nokon har skrive av heile arkivkjelda, men ikkje ført på markeringar for å gjere ho søkbar. Fulltekster er difor ikkje søkbare, men du kan lese arkivkjelda utan å kjenne til eldre skrift.

Transkribere tyder "å overføre (skrift)". I Digitalarkivet blir omgrepet transkribert brukt om data som er laga ved å overføre innhaldet i eldre skriftlege arkivkjelder til data som kan lesast maskinelt og som ein kan søkje etter.