Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Vi regner med at hele tellingen vil være søkbar i løpet av våren 2021. Les mer
NTBs krigsarkiv

Ny funksjonalitet på Digitalarkivet - sperret materiale

Digitalarkivet har i uke 46 lansert tilgangsstyringen til det transkriberte materialet.

Det publiseres transkribert materiale på Digitalarkivet som er sperret av personvernhensyn. På samme måte som vi sperrer tilgangen til skannede kilder, kan vi nå sperre tilgangen til transkribert materiale. Dette materialet skal likevel være tilgjengelig for de som trenger dette materialet i sitt arbeid, f.eks være saksbehandlere i Arkivverket.

  • Eksempel på sperrede transkriberinger er vielseslister etter 1938 og dåpslister etter 1920.

For de som ikke har tilgang til materialet vil det komme opp en melding når man søker i det transkriberte materialet.

"Tilgangen til denne ressursen er klausulert (sperret) grunnet taushetsplikt, personvern, opphavsrett eller andre forhold"

Meldingen gjelder ikke kilden over eller under teksten, men en viser til en kilde du ikke kan se.

Den største årsaken til at denne funksjonalitet ble lansert denne uken, er at vi trenger denne for å kunne publisere 1920-tellingen. Det er ikke slik at vi kan legge ut hele tellingen i løpet av natten til 1. desember. I løpet av de neste ukene vil man legge ut transkriberingene, men disse vil være sperret og teksten som nevnt over vil vises.

Visningen slik den er nå er ikke optimal. Man kan vel si at valget stod mellom å få denne funksjonalitet lansert nå, eller å måtte vente med å lansere 1920-tellingen.

Les mer om sperret innhold på Digitalarkivet