Kirkebøker på hyller i Statsarkivet i Bergen

Transkriberte kirkebøker fra Ancestry, MyHeritage og FamilySearch

I oktober 2020 ble mange av listene over døpte, vigde og gravlagde fra kirkebøkene fra 1815 og oppover søkbare i Digitalarkivet.

Arkivverket inngikk i 2017 et samarbeid med Ancestry, MyHeritage og FamilySearch (AMF) om transkribering. Våre samarbeidspartnere investerer mye tid og ressurser på å gjøre norske kilder mer tilgjengelig. Samarbeidet bidrar også til at viktige norske kilder blir gjort raskere tilgjengelig. Dette samarbeidet kom i gang etter ønsker fra AMF, og ikke som et oppdrag fra Arkivverket. Arkivverket har heller ikke betalt for disse transkriberingene.

Det gode samarbeidet Arkivverket allerede har med frivillige, har gjort det mulig å ferdigstille transkriberingen av kirkebøker for perioden 1801-1814. Nå har innsatsen fra Ancestry, MyHeritage og FamilySearch supplert arbeidet de frivillige har gjort ved å transkribere kirkebøkene etter 1814.

Avskriftene gjelder

  • døpte for perioden 1815-1920
  • viede 1815-1938
  • døde og begravde 1815-1927

Vi har transkriberinger som strekker seg lengre frem tid, men disse er sperret pga personvernhensyn. Les mer om regelene for sperrede transkriberinger på vår nettside

Kirkebøker som fortsatt mangler transkribering

Ikke alle transkriberingene fra AMF er publisert. Det kan være forskjellige årsaker til dette.

  • Dersom det allerede forelå en transkribering utført av frivillige på Digitalarkivet fra denne tidsperioden, har vi ikke publisert transkriberingen fra AMF.

  • Det er også noen kirkebøker som er under transkribering av frivillige, men som enda ikke er ferdig. Disse vil bli fullført og lagt ut på Digitalarkivet etter hvert. Vi har derfor valgt å ikke publisere transkriberingen fra AMF for disse kirkebøkene. Dette er fordi vi i størst mulig grad vil unngå å ha flere transkriberinger fra samme kilde/listetype.

  • Det er også kirkebøker som ble skannet og publisert på Digitalarkivet etter at AMF startet sitt arbeid. Disse kirkebøkene er ikke sendt til AMF for transkribering.

Jeg fant en transkribering som nå er borte. Hva har skjedd?

Vi jobber fortsatt med å fjerne transkriberingslister fra det publiserte materiale fra AMF. Det viser seg at det er mange kirkebøker som enten er ferdig transkribert eller under transkribering av frivillige, men som enda ikke er avlevert til Digitalarkivet. For å unngå doble transkriberinger, har vi fjernet og/eller kommer til å fjerne AMF sin fil.

  • Dette arbeidet pågår ut uke 43. Etter dette fjerner vi ikke lengre AMF filer.

Rapportering av feil og mangler

Det er naturlig at det vil finnes feil og evt. mangler i disse transkriberingene. Dersom man oppdager slike feil, oppfordrer vi til at man rapporterer inn dette. Hvordan dette gjøres kan du lese mer om på vår nettside

Arkivverket har dessverre ikke ressurser til å korrekturlese det transkriberte materialet. Det er derimot åpnet opp for at andre som ønsker å lese korrektur av en kilde/listetype kan gjøre dette. Vi vil sette stor pris på at slik korrektur utføres, da dette vil bidra til å øke kvaliteten på det publiserte materialet. De som ønsker å bidra med slik korrektur oppfordres til å ta kontakt med Digitalarkivet pr epost.
digitalarkivet@arkivverket.no