Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Vi regner med at hele tellingen vil være søkbar i løpet av høsten 2021. Les mer
En dame som leter i en arkivskuffe
NTBs krigsarkiv

Våre søkeinnganger

For fri utforsking av arkivmaterialet i Digitalarkivet kan du bruke Finn kilde, et av personsøkene, eller et av søkeskjemaene for skanna arkivmateriale.

Personsøk

 • Finn kilde omfatter alt digitalisert arkivmateriale i Digitalarkivet, med unntak av fulltekstavskriftene, webbøkene og de digitaliserte fotografiene. Les vår veiledning for Finn kilde
 • Avansert personsøk omfatter alle søkbare persondata i Digitalarkivet, for eksempel folketellinger og kirkebøker.

Bostedssøk

 • Bostedssøk omfatter alle bosteder i Digitalarkivets søkbare persondata.

Listespesifikke søkeinnganger

Det er også mulig å gjøre personsøk i hver enkelt folketelling, eller i de enkelte listetypene i kirkebøkene. Disse personsøkene finner du i søkeboksen på Digitalarkivets forside, som en nedtrekksmeny under Flere søkeinnganger.

Skanna arkiver

For å få en god oversikt over det skanna materialet, anbefaler vi at du går direkte til siden Skanna arkiver.

Bla i skanna arkiver: Dette er inngangen for skanna arkiver som ikke omfattes av en de nedenfor nevnte spesialinngangene.

Skanna arkiver og spesialinnganger

For skanna arkivmateriale finnes det spesialinnganger med skreddersydde søkeskjema og trefflister for ulike kildekategorier. Dersom du vet at du det er skanna arkivmateriale du skal arbeide med, kan det være en fordel å bruke spesialinngangene:

 • Grunnbok - selvbetjening og Grunnbok - eiendomssøk: Gammel grunnbok er et register til pantebøkene fram til ca. 1991. For hver eiendom er det henvisninger til tinglyste dokumenter. Henvisninger til tinglyste dokumenter som ikke lenger var rettskraftige ved opprettelsen av grunnboka i 1936, finnes i panteregistrene. Selvbetjeningsinngangen er tilgjengelig for alle, mens eiendomssøket - som gir anledning til å bla fritt i grunnboksbladene - er en adgangsbegrenset tjeneste.
 • Panteregistre - eiendomssøk og Bla i panteregistre: Panteregistrene er eldre registre til pantebøkene. De går fram til 1935 eller noen ganger lenger. For hver eiendom er det henvisninger til tinglyste dokumenter. Eiendomssøket er et søkbart register til panteregistrene, men ikke alle panteregistre er omfattet av eiendomssøket.
 • Bla i pantebøker og Direkteoppslag med dagboknummer: Pantebøkene inneholder avskrifter (i nyere tid kopier) av tinglyste dokumenter, f.eks. skylddelinger, skjøter og obligasjoner. Panteregistrene og Gammel grunnbok er registre til pantebøkene. Hvis du har en dagboknummerreferanse fra tiden 1936-1950, kan du benytte direkteoppslag med dagboknummer.
 • Bla i kirkebøker - Norge: Her finner du kirkebøker i norske prestearkiver, samt kirkebøker fra enkelte dissentermenigheter.
 • Bla i kirkebøker - utlandet: Her finner du kirkebøker fra Den norske sjømannsmisjonen, Prestekontoret i Sverige under okkupasjonen og kirkebøker fra misjonsvirksomhet i utlandet.
 • Bla i folketellinger og manntall: Her finner du statlige folketellinger og manntall fra tidsrommet 1664–1920, samt enkelte kommunale og lokale folketellinger.
 • Bla i rettergangsmateriale: Her finner du rettsprotokoller fra by- og bygdeting, som er forløperne til dagens tingretter, samt fra høyere rettsinstanser som Høyesterett og forløperne til Høyesterett.
 • Bla i skiftemateriale: Her finner du offentlige arveskifter, i hovedsak fra sorenskriver- og byfogdarkivene. Fra slutten av 1800-tallet finner du dødsfallsprotokoller. Disse er fritt tilgjengelige til og med 1934.

Kilder du ikke finner via Finn kilde eller Avansert personsøk