Nytt skanna arkivmateriale i januar og februar 2020

Her finner du en oversikt over nytt skanna arkivmateriale i Digitalarkivet i januar og februar 2020.

Av folketellingsmateriale har Arkivverket i februar publisert folketellinga 1885 for Bergen. Folketellinga 1885 er fra før transkribert og søkbar, men bildene gjør det mulig å studere grunnlaget for transkriberingene. Samtidig har Oslo byarkiv publisert de kommunale folketellingene for Kristiania (Oslo) for 1908 og 1909. IKA Hordaland publiserer på sin side hustandskort (datert 1. november 1917) fra de kommunale provianteringsrådsarkivene. Dette er i utgangspunktet ikke foketellinger, men likhetstrekkene med folketellinger er så store, at kildene i Digitalarkivet er kategorisert som kommunale folketellinger. Fusa kommune er nylig publisert, mens Manger kommune og Meland kommune ble publisert før jul 2019.

Det ble publisert 288 branntakstprotokoller fra diverse arkiv i Riksarkivet (16), Statsarkivet i Hamar (37), Statsarkivet i Oslo (1), Statsarkivet i Kristiansand (4), Statsarkivet i Stavanger (26), Statsarkivet i Trondhem (34) og Statsarkivet i Tromsø (170). Du søker enklest med emneknaggen "Branntakster" , kombinert med fylke(r) og/eller kommune(r).

Fra arkivet Statistisk sentralbyrå, Sosiodemografiske emner, Befolkning ble det publisert 288 esker med folkemengdens bevegelse for 1908-1913. Folkemengdens bevegelse omfatter lister over fødte, gifte, døde og dødfødte, sendt inn til Statistisk sentralbyrå.

Fra arkivene Byfogd og Byskriver i Bergen og Midhordland sorenskriveri er det publisert notarialprotokoller og vigselsprotokoller.

I arkivene etter Fiskeridirektoratet finnes merkeregisteret for fiskeflåten. Her er det publisert seks merkeprotokoller fra Herøy (i Nordland), Alta, Berlevåg.

Det har blitt publisert i alt 65 emigrantprotokoller og registre til emigrantprotokoller fra arkivene etter Fredrikstad politikammer, Larvik politikammer, Bergen politidistrikt, Sunnmøre politikammer, Nordmøre politikammer og Trondheim politikammer.

Fra arkivet Nortraship, Skipsdagbøker pågår det digitalisering av skipsdagbøker fra 2. verdenskrig. I februar ble 120 skipsdagbøker publisert.

For noen tiår tilbake ble det gjennomført fotografering av et større antall diplomer i Riksarkivets diplomsamling. Disse diplomfotografiene har blitt digitaliserte og er nå publiserte. Det pågår indeksering som identifiserer hvert enkelt diplom.

Bokserien Norske Rigs-Registranter i 12 bind er publisert. Bildefilene er hentet fra Bokhylla (Webbok) i ”Gamle Digitalarkivet”.

Arkivverket har også publisert en hel del annet arkivmateriale; enkeltstående arkivenheter eller små grupper av arkivenheter. Det vil føre for langt å gå inn på alt sammen, men vi vil trekke fram:

For øvrig oppfordres det til å følge med på Siste publiserte. Foruten Arkivverket har disse virksomhetene publisert nytt skanna arkivmateriale i Digitalarkivet i januar og februar: