Registerkort for Albert Abrahamsen, død 2. mai 1906 i Kristiania (SAO, Oslo folkeregister, Registerkort, G/Gb/L0001: Menn, 1906).
Registerkort for Albert Abrahamsen, død 2. mai 1906 i Kristiania (SAO, Oslo folkeregister, Registerkort, G/Gb/L0001: Menn, 1906).

Nytt skanna arkivmateriale i november og desember 2019

Her finner du en enkel oversikt over nytt skanna arkivmateriale i Digitalarkivet i november og desember 2019.

Publisert: 2020-01-09

Av folketellingsmateriale har Arkivverket i november publisert folketellinga 1885 for Kongsvinger, Hamar, Lillehammer og Gjøvik. Folketellinga 1885 er transkribert og søkbar, men bildene gjør det mulig å studere grunnlaget for transkriberingene. Vi gjør ellers oppmerksom på at folketellinga 1950 er publisert i sin helhet, men denne blir ikke fitt tilgjengelig før i 2050.

Det ble publisert 414 branntakstprotokoller fra diverse arkiv i Statsarkivet i Hamar (95), Statsarkivet i Oslo (113) og Statsarkivet i Trondhem (206). Du søker enklest med emneknaggen "Branntakster" , kombinert med fylke(r) og/eller kommune(r).

Fra arkivet Statistisk sentralbyrå, Sosiodemografiske emner, Befolkning ble det publisert 157 esker med folkemengdens bevegelse for 1914-1916. Disse årgangene er nå komplette. Folkemengdens bevegelse omfatter lister over fødte, gifte, døde og dødfødte, sendt inn til Statistisk sentralbyrå.

Arkivverket digitaliserer folkeregisterkort fra arkivet etter Oslo folkeregister. Mesteparten av folkeregisterkortene er ikke fritt tilgjengelige, men nå har døde i Oslo 1906-1919 blitt publisert fritt tilgjengelig.

Arkivet Støtteutvalget for dagsavisene er publisert, og mesteparten er fritt tilgjengelig.

Fra arkivet Stiftamtmannen i Bergen er det publisert 72 resolusjonsbøker, erklæringsbøker og kopibøker.

Fra arkivet Byfogd og Byskriver i Bergen er det publisert ni notarialprotokoller fra tidsrommet 1869-1899.

I arkivene etter Fiskeridirektoratet finnes merkeregisteret for fiskeflåten. Her det publisert 62 merkeprotokoller, vesentlig fra Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, i tillegg til 22 merkeprotokollene som var publisert fra før.

Fra arkivet Bjørgvin biskop har vi publisert kopibok nr. 2-5. Den eldste kopiboka er publisert tidligere.

Det er publisert fire emigrantforbudsregistre og -protokoller fra arkivet etter Bergen politidistrikt og én passprotokoll (1928-1926) fra arkivet etter Hordaland politikammer.

Fra arkivet Kirkestoler i Oppland fylke er det publisert to kirkestoler for kirkene i Ringebu.

Til slutt nevner vi håndskriftet En Dombog med adskillige norske Domme fra det XVI Sec., Bergens Sager især angaaende fra Thottske Samling i Det Kongelige Bibliotek i København, som tidligere har vært publisert som Webbok.

Disse virksomhetene har publisert nytt skanna arkivmateriale i Digitalarkivet i november og desember: